Found 582 documents.

Verkeersveiligheidsverkenning 2020

Publication/report R-2011-12
Published: 2011 (SWOV): Wesemann, P.; Weijermars, W.A.M.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Risks, Transport mode, Other modes of traffic, International,forecast
In 2008 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (SPV) vastgesteld. Dit plan vormt onder ander de basis voor de tweejaarlijkse Actieprogramma's. Afgesproken is om het SPV iedere vier jaar... Read more

Verkeersveiligheidsaspecten van gezamenlijk gebruik passage Rijksmuseum door voetgangers en fietsers

Publication/report D-2011-2
Published: 2011 (SWOV): Dijkstra, A.
Tags: Transport mode, Infrastructure, Policy, Risks, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, International,pedestrian
Het Rijksmuseum te Amsterdam wordt op dit moment grootschalig verbouwd. Onder het Rijksmuseum door loopt de Museumstraat, een passage die tot de verbouwing werd gebruikt door fietsers, brom- en...... Read more

Schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol

Publication/report R-2011-13
Published: 2011 (SWOV): Houwing, S.; Reurings, M.C.B. ; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, International, Policy, Education, Technology & ITS, Transport mode,blood alcohol content
In de afgelopen jaren waren er twee verschillende schattingen in omloop van het aandeel verkeersdoden dat het gevolg was van alcoholgebruik in het verkeer. Beide schattingen waren gebaseerd op een... Read more

De registratie van verkeersdoden in Nederland

Publication/report R-2011-10
Published: 2011 (SWOV): Vis, M.A.; Reurings, M.C.B.; Bos, N.M.; Stipdonk, H.L.; Wegman, F.C.M.
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, International,recording
Om beleid te kunnen ontwikkelen voor het terugdringen van de verkeersonveiligheid moet bekend zijn hoe groot het probleem is en waar de grootste problemen zich voordoen. Informatie over het aantal... Read more

GHB-gebruik onder ernstig gewonde autobestuurders opgenomen in het ziekenhuis

Publication/report R-2011-14
Published: 2011 (SWOV): Houwing, S.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Education, Road safety in numbers, Policy, Other modes of traffic, International,drugs
De drug GHB (gamma-hydroxybutyraat) wordt met name recreatief gebruikt als partydrug. Uit verschillende onderzoeken onder autobestuurders die door de politie verdacht werden van rijden onder invloed... Read more

Stedelijke distributie: conceptuele aanpak verbetering verkeersveiligheid

Publication/report H-2011-2
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.; Schoon, C.C.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,distribution (gen)
Dit rapport gaat in op mogelijkheden om de verkeersveiligheid te laten profiteren van ontwikkelingen en maatregelen in het werkveld van stedelijke distributie. Deze ontwikkelingen zijn gericht op een... Read more

De relatie tussen Road Protection Scores (RPS) en het slachtofferrisico op wegvakken van provinciale wegen in Utrecht

Publication/report R-2011-7
Published: 2011 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Louwerse, W.J.R.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, International,layout
In Europees verband, het samenwerkingsverband EuroRAP, is een methode ontwikkeld om op systematische wijze in te schatten in welke mate de vormgeving en inrichting van een weg bescherming biedt aan... Read more

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid

Publication/report R-2011-6
Published: 2011 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Davidse, R.J.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,old people
Automobilisten van 70 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, dienen momenteel een verplichte medische keuring op rijgeschiktheid te ondergaan. Op basis van het advies van de keuringsarts... Read more

Ernstig verkeersgewonden in de periode 1993-2009

Publication/report R-2011-5
Published: 2011 (SWOV): Reurings, M.C.B.; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,accident
Eind 2010 is de SWOV op verzoek van het Directoraat-Generaal Mobiliteit gestart met het schatten van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2008 en 2009. Het eerder in 2010 gepubliceerde aantal voor... Read more

Analyse huidige aanpak verkeersonveilige locaties in Amsterdam en verkenning van nieuwe mogelijkheden

Publication/report D-2011-1
Published: 2011 (SWOV): Schermers, G.; Wegman, F.C.M.
Tags: Risks, Infrastructure, Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,accident black spot
In dit rapport beoordeelt de SWOV de huidige aanpak van verkeersonveilige locaties binnen de gemeente Amsterdam. Ook wordt aangegeven hoe de gemeente in de toekomst haar verkeersveiligheidsbeleid...... Read more