Found 1 documents.

Veiligheidsconsequenties van Intelligente Snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-2001-11
Published: 2001 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Infrastructure, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Technology & ITS, Policy, International,speed limit
In Zweden en in Nederland lopen momenteel praktijkexperimenten met Intelligente Snelheidsadaptatie ISA. Een ISA-systeem in de auto bestaat uit een ‘Global Positioning System' (GPS) ter bepaling van... Read more