Found 44 documents.

De rijvaardigheid en trainbaarheid van jonge verkeersdeelnemers

Publication/report R-2001-16
Published: 2001 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Houwing, S.
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Policy, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, International,moped rider
In dit rapport staan twee vragen centraal: a.In welke mate zijn (onervaren) weggebruikers in staat kennis en inzicht toe te passen in feitelijke verkeerssituaties en welke onderliggende perceptuele... Read more

Emoties bij vrachtautochauffeurs

Publication/report R-2001-14
Published: 2001 (SWOV): Levelt, Dr. P.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Risks, Infrastructure, Policy, Enforcement, Technology & ITS, International,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto's worden soms... Read more

Veiligheidsconsequenties van Intelligente Snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-2001-11
Published: 2001 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Infrastructure, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Technology & ITS, Policy, International,speed limit
In Zweden en in Nederland lopen momenteel praktijkexperimenten met Intelligente Snelheidsadaptatie ISA. Een ISA-systeem in de auto bestaat uit een ‘Global Positioning System' (GPS) ter bepaling van... Read more

Verkeersveiligheid in Zuid-Holland: de voorsprong zien vast te houden!

Publication/report R-2001-12
Published: 2001 (SWOV): Brouwer, Dra. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, International,safety
In Zuid-Holland is besloten om grondig van gedachten te wisselen over inhoud en organisatie van het verkeersveiligheidsbeleid binnen de provincie. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de... Read more

De aantallen in ziekenhuizen opgenomen verkeersgewonden, 1985 - 1997

Publication/report R-2000-26
Published: 2001 (SWOV): Polak, Dr. P.H.
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, International,data bank
Er zijn in Nederland twee bestanden met verkeersslachtoffers die in een ziekenhuis zijn opgenomen: het bestand van de afdeling Basisgegevens van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV/BG, voorheen... Read more

Opgevoerde brom- en snorfietsen betrokken bij ongevallen

Publication/report D-2001-1
Published: 2001 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Custers, M.
Tags: Transport mode, Enforcement, Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, International,moped
Uit onderzoek blijkt dat veel brom- en snorfietsen sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. Vaak is dit het gevolg van het opvoeren van dit vervoermiddel. Een preventieve werking op het opvoeren... Read more

Opzet voor de dataverzameling bij de evaluatie van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer

Publication/report R-2001-7
Published: 2001 (SWOV): Heidstra, Drs. J. ; Goldenbeld, dr. Ch.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Policy, Enforcement, Education, Risks, Human behaviour in traffic, International,data acquisition
Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) heeft zich ten doel gesteld om het verkeerstoezicht op de speerpunten rijsnelheid, alcoholgebruik, gordelgebruik, helmgebruik en...... Read more

Prognoses voor de verkeersveiligheid in 2010

Publication/report R-2001-9
Published: 2001 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F. ; Koornstra, drs. M.J.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,forecast
In dit rapport worden de Nederlandse ontwikkelingen in de jaren 1948 tot en met 1998 op het gebied van verkeersonveiligheid op macroscopisch niveau geanalyseerd. Het doel van deze analyses was om...... Read more

Verantwoording van het onderzoek voor het IPO naar de NVVP-taakstelling voor 2010

Publication/report R-2001-10
Published: 2001 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Wesemann, mr. P. ; Roszbach, drs. R.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,policy
De SWOV heeft voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzocht of met de verkeersveiligheidsmaatregelen uit het concept Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) de taakstelling voor het...... Read more

Effecten van rode fietssuggestiestroken in combinatie met drempels

Publication/report R-2001-6
Published: 2001 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der
Tags: Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, International,cycle track
Dit onderzoek naar de effecten van rode fietssuggestiestroken in de gemeente Zoetermeer heeft een plaats gekregen in het bredere ‘Proefproject gegevensverzameling', onderdeel ‘fietssuggestiestroken... Read more