Found 2 documents.

Effecten van rode fietssuggestiestroken op verkeersgedrag

Publication/report R-2000-25
Published: 2001 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, International,cycle track
Dit onderzoek naar de effecten van rode fietssuggestiestroken in de gemeente De Lier heeft een plaats gekregen in het bredere ‘Proefproject gegevensverzameling', onderdeel ‘fietssuggestiestroken... Read more

Kosten van de verkeersonveiligheid in Nederland, 1997

Publication/report D-2000-17
Published: 2001 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,cost
In 1995 heeft de SWOV de kosten van de verkeersonveiligheid voor het jaar 1993 in beeld gebracht. Inmiddels zijn er voor het jaar 1997 nieuwe gegevens op dit gebied beschikbaar gekomen van de... Read... Read more