Found 11 documents.

A safety checklist for ATT devices

Publication/report R-97-19
Published: 1997 (SWOV): Heijer, Ir. T
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Policy, Other modes of traffic, Education, Road safety in numbers,driver information
This report is aimed at investigating the effects on road safety of various applications of Advanced Transport Telematics (ATT) intended to support the driver

Agressief gedrag in het verkeer

Publication/report R-97-45
Published: 1997 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Policy, Transport mode, Other modes of traffic,aggressiveness (psychol)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar agressie in het verkeer. Om te beginnen worden de Nederlandse activiteiten op het gebied van verkeersagressie beschreven. Vervolgens wordt het begrip... Read more

Het PROV onder de loep: een samenvatting

Publication/report R-97-7
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, International,traffic
Dit rapport vat de voornaamste resultaten van een onderzoek ter evaluatie van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) samen. Over dit onderzoek is meer uitgebreid verslag gedaan... Read more

Implementatie van duurzaam-veilige maatregelen in het Westland

Publication/report R-97-46
Published: 1997 (SWOV): SWOV
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
In 1994 is het ‘Verkeersveiligheidsproject Westland' van start gegaan. Hetproject is opgezet om de beleidsdoelstellingen op het gebied van de verkeersveiligheid voor de jaren 2000 en 2010 te kunnen... Read more

Kennis op maat voor regio en Rijk

Publication/report R-97-17
Published: 1997 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Mulder, Ing. J.A.G
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Education, International...
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft de SWOV gevraagd een voorstel uit te werken voor een pakket van basisfaciliteiten dat optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers ervan... Read more

Kosten van verkeersletsels

Publication/report D-97-1
Published: 1997 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,cost
In 1995 heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de totale kosten van verkeersongevallen in 1993. De kosten als gevolg van letsels, al dan niet met dodelijke afloop, bedroegen ongeveer 4,8 miljard gulden... Read more

Nederlandse rapportage SARTRE 2

Publication/report R-97-26
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Enforcement, Technology & ITS, Other modes of traffic, International,driver
In 1996 is voor de tweede maal het grootschalige enquête-onderzoek SARTRE (‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe') uitgevoerd. Indeze enquête wordt een representatieve steekproef van...... Read more

Rural road safety in The Netherlands: a new vision for a sustainably safe road traffic system

Publication/report D-97-6
Published: 1997 (SWOV): Wegman, F.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Infrastructure, Road safety in numbers, International,traffic
Rural roads account for a substantial proportion of fatal and injury accidents in spite of relatively low traffic volumes. Road users on rural roads run a relatively high risk. Acombination of...

The concept of a sustainably safe road traffic system

Publication/report D-97-2
Published: 1997 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, Road safety in numbers, International,safety
The Dutch Government has set the following quantitative targets for road safety: a 25 per cent reduction in the number of road deaths and injuries by the year 2000 (compared with 1985 levels) and a...

Verkeersmodellen, binnengebieden en verkeersonveiligheid

Publication/report R-97-10
Published: 1997 (SWOV): Poppe, F.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Other modes of traffic,model (not math)
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben in 1994 een aantal activiteiten in gang gezet om de bestaande Evaluatiemodule Verkeer en...... Read more