Found 46 documents.

Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau

Publication/report R-97-49
Published: 1997 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Infrastructure, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Risks,...
Er zijn nog niet veel proeven op ware schaal op H4-niveau uitgevoerd volgens de prEN1317-1norm en de prEN 1317-2-norm. Daarom zijn in de literatuur maar enkele H4-proeven te vinden. Behalve deze H4... Read more

Nederlandse rapportage SARTRE 2

Publication/report R-97-26
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Enforcement, Technology & ITS, Other modes of traffic, International,driver
In 1996 is voor de tweede maal het grootschalige enquête-onderzoek SARTRE (‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe') uitgevoerd. Indeze enquête wordt een representatieve steekproef van...... Read more

Ontwikkelingen in de kennis over de fiets en fietsvoorzieningen

Publication/report R-97-38
Published: 1997 (SWOV): Dijkstra, Ir. A
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Policy, Risks, Road safety in numbers, International,bicycle
In 1993 is het handboek Tekenen voor de Fiets (C.R.O.W, 1993) verschenen, ook wel genoemd de Ontwerpwijzer Fietsvoorzieningen. DeOntwerpwijzer is nu vier jaar in gebruik. De toenmalige opdrachtgever... Read more

Onveiligheid van bestel- en vrachtauto's binnen de bebouwde kom

Publication/report R-97-53
Published: 1997 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Vis, A.A
Tags: Transport mode, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Risks, Policy, International,delivery vehicle
Hoofddoel van deze studie is het schatten van het effect op de verkeersveiligheid van vervanging van vrachtauto's door bestelauto's bij ritten binnen de bebouwde kom. Nevendoel is het (in eerste...... Read more

Overzicht van publikaties in 1996

Publication/report R-97-4
Published: 1997 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1996 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Politietoezicht in verkeer: garantie voor meer veiligheid?

Publication/report D-97-5
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Enforcement, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Education, International,police
In deze notitie stelt de SWOV de bijdrage van het politietoezicht aan de verkeersveiligheid aan de orde, waarbij de verschillende kanten van het toezicht worden belicht. De notitie beperkt zich...... Read more

Project Roodlicht en snelheid PROROS

Publication/report R-97-35
Published: 1997 (SWOV): Oei, Ir. H.L.; Catshoek, Ir. J.W.D.; Varkevisser, G.A.; Bos, J.M.J
Tags: Infrastructure, Enforcement, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Policy, Education, International,red light
In het kader van het ‘Project Rood-licht en Snelheid' (PROROS) heeft de Dienst Verkeerspolitie Amsterdam/Amstelland in de periode 1993-1997 (a)snelheidscontroles gehouden op een zestigtal wegen in... Read more

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1996

Publication/report R-97-3
Published: 1997 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1987 t/m 1996

Risicocijfers naar voertuigcategorie

Publication/report R-97-39
Published: 1997 (SWOV): Braimaister, Dr.Ir. L.; Poppe, F.; Tromp, J.P.M
Tags: Transport mode, Infrastructure, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, International,freight transport
In dit rapport is de betrokkenheid van een aantal vervoerswijzen bij ongevallen onderzocht. Het gaat hierbij om personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens ‘solo', vrachtwagens met aanhanger en...... Read more

Rural road safety in The Netherlands: a new vision for a sustainably safe road traffic system

Publication/report D-97-6
Published: 1997 (SWOV): Wegman, F.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Infrastructure, Road safety in numbers, International,traffic
Rural roads account for a substantial proportion of fatal and injury accidents in spite of relatively low traffic volumes. Road users on rural roads run a relatively high risk. Acombination of...