Found 1061 documents.

Integrated framework

Publication/report
Published: 2017 (European Commission): Brouwers, R.; Fahrenkrog, F.; Fiorentino, A.; Hof, T.; Köhler, A.L.; Karlsson, M.; Ljung Aust, M.; Selvefors, A.; Schagen, I. van; Sprajcer, A.; Toffetti, A.; Twisk, D.; af Wahlgren, A.; Ziegler, J.
Tags: Human behaviour in traffic, International,

Activity reports

Publication/report
Published: 2018 (European Commission): Craen, S. de; Hülsen, K.; Karlsson, M.; Köhler, A.L.; Ladwig, S.; Op den Camp, O.
Tags: Human behaviour in traffic, International,

Using naturalistic data to study time headway behind motorcycles and other vehicles

Publication/article
Published: 2019 : Winkelbauer, M; Donabauer, M.; Pommer, A.; Jansen, R.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic, International,
Roughly 10% of motorcycle accidents in Austria are rear-end collisions. One explanatory factor for this could be short time headway, hence this research project. Naturalistic research provides a...

Veilige verplaatsingen voor ouderen

Publication/article
Published: 2018 : Dijkstra, A.
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic,
Deze bijdrage gaat in op een onderzoek dat was bedoeld om na te gaan welke kenmerken van het verkeerssysteem de onveiligheid van ouderen in het verkeer kunnen beïnvloeden. Ook de mate waarin de...... Read more

The potential of naturalistic driving for in-depth understanding of driver behavior: UDRIVE results and beyond

Publication/article
Published: 2019 : Nes, N. van; Bärgman, J.; Christoph, M.; Schagen, I. van
Tags: Transport mode, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,
Within the UDRIVE project, a rich cross-European naturalistic driving database was created which includes everyday driving data on car and truck drivers and powered two-wheeler riders. The database...

Advies praktijkproef

Publication/report R-2018-25
Published: 2018 (SWOV): Jansen, R.J.; Mons, C.; Goede, M. de; Louwerse, W.J.R.; Nes, C.N. van
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,Vehicle; automatic; behaviour; road user; traffic; safety; test; test method; road traffic; risk assessment; accident prevention; Netherlands; SWOV
Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens... Read more

A conceptual model for persuasive in-vehicle technology to influence tactical level driver behaviour

Publication/article
Published: 2019 : Gent, P. van; Farah, H.; Nes, N. van; Arem, B. van
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,
Persuasive in-vehicle systems aim to intuitively influence the attitudes and/or behaviour of a driver (i.e. without forcing them). However, the challenge in using these systems in a driving setting... Read more

Advies praktijkproef

Publication/report R-2018-4
Published: 2018 (SWOV): Petegem, J.W.H. van; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Eenink, R.G.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,Vehicle; automatic; behaviour; road user; traffic; safety; test; test method; road traffic; risk assessment; accident prevention; Netherlands; SWOV
Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens... Read more

Advies praktijkproef

Publication/report R-2018-5
Published: 2018 (SWOV): Jansen, R.J.; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Dijkstra, A.; Doumen, M.J.A.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,Vehicle; automatic; behaviour; road user; traffic; safety; test; test method; road traffic; risk assessment; accident prevention; Netherlands; SWOV
Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens... Read more

Prestatie-indicatoren voor verkeersveiligheid (SPI’s)

Publication/report R-2018-19
Published: 2018 (SWOV): Aarts, L.T.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic,Accident prevention; traffic; safety; indicator; method; measurement; policy; development; risk; risk assessment; forecast; expert system;...
Beleidsmakers willen verkeersonveiligheid (meer) ‘risicogestuurd’ gaan aanpakken: niet wachten met maatregelen totdat er ongevallen zijn gebeurd, maar proactief maatregelen treffen op basis van...... Read more