Found 1010 documents.

Personal Factors - Sensation seeking

Publication/article
Published: 2016 (European Commission): Goldenbeld, Ch; Schagen, I. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, International,
Sensation seeking is a personality trait that steers people at “varied, novel, complex and intense sensations and experiences” and at “accepting the physical, social, legal, and financial risks for...

Driving hours and rest time / hours of service regulations for commercial drivers

Publication/article
Published: 2017 (European Commission): Goldenbeld, Ch.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, International,
‘Driving hour and rest time’ or ‘hours of service’ (HOS) regulations are regulations that limit when and for how long drivers of commercial goods or passenger vehicles are allowed to drive and/or...

Demerit point systems

Publication/article
Published: 2017 (European Commission): Goldenbeld, Ch.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, International,
With a demerit point system, demerit points are meted out to traffic offenders in addition to the normal penalty. Generally, more demerit points are meted out when the offence is more serious. If a...

Red light cameras

Publication/article
Published: 2017 (European Commission): Goldenbeld, Ch.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, International,
Red light cameras (RLCs) are one of several possible countermeasures against red light running. Red light running is a risky traffic violation since it is associated with very serious, high injury...

Licence suspension

Publication/article
Published: 2017 (European Commission): Goldenbeld, Ch.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, International,
In most countries, a licence suspension means a temporary withdrawal of the privilege to drive a motorised vehicle. Most often after a fixed period of time and after fulfilling certain conditions (e... Read more

First aid training for drivers

Publication/article
Published: 2017 (European Commission): Goldenbeld, Ch.; Weijermars, W.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, International,
In various European countries, first aid training is obligatory for commercial drivers and in some countries for all drivers. First aid from bystanders may reduce the likelihood of death after a road...

Risicofactoren op 50km/uur-kruispunten met verkeerslichten

Publication/report R-2017-21
Published: 2017 (SWOV): Aarts, L.T.; Loenis, B.; Korving, H.; Guiking, C.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic,Risk; risk assessment; urban area; cross roads; red light; negligence; traffic signal; traffic control; information documentation; database; road...
In 2016 deed SWOV onderzoek naar risicofactoren in het verkeer, ook wel bekend als Safety Performance Indicators (SPI’s) die als indicatie  voor verkeersonveiligheid kunnen dienen. Beleidsmakers...... Read more

Zelfrijdende voertuigen: wat betekent dat voor fietsers en voetgangers?

Publication/report R-2017-22
Published: 2017 (SWOV): Schagen, I. van; Kint, S. van der; Hagenzieker, M.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,Road user; pedestrian; cyclist; vehicle; automatic; behaviour; SWOV.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Tot nu toe onderbelicht daarin – maar van groot belang voor de verkeersveiligheid – is de interactie tussen zelfrijdende... Read more

Veilige verplaatsingen voor ouderen

Publication/report R-2017-23
Published: 2017 (SWOV): Dijkstra, A.
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic,Old people; driver; driving (veh); traffic; safety; cycling; cyclist; cycle track; simulation; digital computer; itinerary; road user; behaviour;...
Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan welke kenmerken van het verkeerssysteem de onveiligheid van ouderen in het verkeer kunnen beïnvloeden. Ook de mate waarin de kenmerken ingrijpen op de... Read... Read more

Interpolis Barometer 2017

Publication/report R-2017-19
Published: 2017 (SWOV): Christoph, M.W.T.; Kint, S. van der; Wesseling, S.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic,Mobile phone; distraction; attention; road user
SWOV heeft in opdracht van Interpolis een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar telefoongebruik in het Nederlandse verkeer. Deze studie zal jaarlijks worden herhaald voor een periode van vijf jaar... Read more