Found 20 documents.

Question IV: Roads in urban areas

Publication/article
Published: 1983 (PIARC): Janssen, S.T.M.C. e.a.

Route-information systems.

Publication/article
Published: 1983 (Delft University Press): Oei, H.-l.

Samenhangend verkeersveiligheidsbeleid en maatregelen (VV6); 1a. Algemene kennis bouwstenen III; 2. Opdracht werkgroepen.

Publication/article
Published: 1983 (Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoerswetenschappen en de Verkeerskunde PAO): Asmussen, E.

Systeem voor classificatie van wegdekken op reflectie-eigenschappen.

Publication/article
Published: 1983 : Schreuder, D.A. (voorzitter SCW-werkgroep E2)

The signalling functions of road markings.

Publication/article
Published: 1983 (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées): Schreuder, D.A.

Vehicle dynamics and crash dynamics with minicomputer

Publication/article
Published: 1983 (Pergamon Press): Giavotto, V.; Edelman, A.; Heijer, T. et al.

Vehicle dynamics and crash dynamics with minicomputer.

Publication/article
Published: 1983 : Giavotto, V.; Edelman, A.; Heijer, T. et al.

Vraag IV: Wegen in stedelijke gebieden,

Publication/article
Published: 1983 (SCW/SVT): Janssen, S.T.M.C. e.a.