Found 5 documents.

Statusonderkenning, risico-onderkenning en kalibratie bij verkeersdeelnemers

Publication/report R-2010-2
Published: 2010 (SWOV): Davidse, R.J., Vlakveld, W.P., Doumen, M.J.A. & Craen, S. de
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks, Human behaviour in traffic,traffic
In Door met Duurzaam Veilig (Wegman & Aarts, 2005) zijn naast de drie oorspronkelijke principes van een duurzaam veilig verkeerssysteem twee nieuwe principes geïntroduceerd: (sociale)... Read more

State awareness, risk awareness and calibration

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic,

Social forgivingness

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic,

Statusonderkenning, risico-onderkenning en kalibratie

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic,

Sociale vergevingsgezindheid

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic,