Found 37 documents.

De basisschoolomgeving

Publication/brochure Factsheet SPV-D8
Published: 2019 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic,

Investeren in verkeersveiligheid: Vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen

Publication/brochure Factsheet SPV-D5
Published: 2019 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy, Enforcement,

Dossier verkeersveiligheid

Publication/magazine
Published: 2018 : Bakker, N.; Blom, M.; Davidse, R.; Jager, K. de; Litjens, P.; Ven, H. van de
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Bicycle, Passenger car, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,

Improving cyclist safety through scientific research, ICSC2015

Publication/magazine
Published: 2017 : Twisk, D.; De Hair, S.; Otte, D. et al.
Tags: Transport mode, Bicycle, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,

Run-off-road crashes

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Infrastructure,

Edge strips on rural access roads

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Infrastructure,

Network Management and Sustainable Safety

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Infrastructure, Policy,

Gebiedsgericht Benutten en Duurzaam Veilig

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Infrastructure, Policy,

Bermongevallen

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Infrastructure,

Kantstroken op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Infrastructure, Transport mode, Bicycle,