Found 1689 documents.

Het basisdiagram, een macropscopisch verkeersstroommodel

Publication/article
Published: 1976 : Botma, H.

Onderzoek naar veiligheid voetgangers

Publication/article
Published: 1968 : Kraay, J.H.
Tags: Transport mode, Pedestrian,

Een luminantiemeter voor straatverlichting

Publication/article
Published: 1963 : Asmussen, E.; Boer, J.B. de

Onderzoek coördineren

Publication/article
Published: 1972 (SWOV): Asmussen, Ir. E.

Risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Wat is het en wat kun je ermee?

Publication/article
Published: 2016 : Aarts, L.
Tags: Risks, Policy,
De laatste tijd zien we het steeds vaker in verkeersveiligheidsstukken opduiken: risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Dit artikel gaat nader in op wat dit precies inhoudt. Aan de hand van enkele... Read more

Op weg naar effectieve verkeerseducatie: het WEVER-project

Publication/article
Published: 2016 : Slinger, W.; Koen, F.; Vissers, J.;Twisk, D.
Tags: Education,
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de kwaliteit van gedragsmaatregelen op het gebied van verkeerseducatie te verbeteren. De ontwikkeling en de toepassing van de checklist verkeerseducatie is... Read more

Opties voor meer verkeersveiligheid 2018-2030

Publication/article
Published: 2018 (SWOV): Knaap, P. van der
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Enforcement,

Cyclists’ predictions of what a car driver will do next at intersections

Publication/article
Published: 2017 : Kovácsová, N.; Winter, J. de; Hagenzieker, M.
Tags: Transport mode, Bicycle, Passenger car, Human behaviour in traffic,

Validity and reliability of a pc-based cycle test to measure higher order skills in 11 to 13 tear olds

Publication/article
Published: 2017 : Witvoet, J.; Wesseling, S.; Vlakveld, W.; Vissers, J.; Hegeman, G.; Hukker; N.; Roelofs, E.; Twisk, D.
Tags: Transport mode, Bicycle, Human behaviour in traffic,

MeBeSafe: Infrastructure & car based nudges to improve cyclist safety

Publication/article
Published: 2017 : Twisk, D.; Hair-Buijssen, S. de
Tags: Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Human behaviour in traffic,