Found 37 documents.

Het bepalen van probleemgebieden en prioriteiten ter zake van de verkeersonveiligheid + Bijlage A. Verkeers-en verkeersonveiligheidsindicatoren en B. Is het combineren van indicatoren mogelijk? (VV 1.2)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Wegman, F.C.M.

Het verschijnsel (VV1.1)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Asmussen, E.

Het voorbereiden van verkeers(infrastructurele) maatregelen op gemeentelijk niveau (VV 3.2)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Boot, T.J.P.M.

Integrale beheersing van de verkeersveiligheid (VV 6)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO Intersectie Verkeerskunde): SWOV

International Calibration Study of Traffic Conflicts Techniques.

Publication/article
Published: 1984 (Springer-Verslag): Asmussen, E.; Oppe, S.

Kennis en maatregelen terzake van de botsfase (mathematische modellen, vehicle dynamics) (VV 5.2)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Kranenburg, A.; Heijer, T.

Kennis over de verkeersonveiligheid en het beheersen ervan gericht op algemene probleemsituaties (VV 5)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): SWOV

Kennis over de verkeersonveiligheid en het beheersen ervan gericht op provincies en rijk (VV 4)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): SWOV

Kennis over de verkeersonveiligheid en het beleven ervan gericht op steden en dorpen (VV 3)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): SWOV

Kennis terzake van algemene probleemsituaties (VV 5.1)

Publication/article
Published: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Asmussen, E.