Found 12 documents.

De effecten van verkeerseducatie; Grootschalige evaluatie van educatieprojecten

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Twisk, D.A.M.
De SWOV heeft in het onderzoeksprogramma 2003-2006 een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van verkeerseducatie. Dit onderzoek, met de titel ‘effectiviteit van verkeerseducatie’, bestaat uit... Read more

Politiek draagvlak voor ISA; Brede interesse voor de maatregel, maar ook duidelijke reserves

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Goldenbeld, C.
De SWOV heeft het politieke draagvlak voor de ISA-maatregel onderzocht op basis van een interviewstudie onder vertegenwoordigers van politieke partijen (kamerleden/partijwoordvoerders). Ondanks brede... Read more

Verkeersveiligheidsverkenner toont verkeersrisico op locatie; De verbeterde Verkeersveiligheidsverkenner in Haaglanden gedemonstreerd

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Janssen, S.T.M.C.
De Verkeersveiligheidsverkenner, in 2001 door de SWOV ontwikkeld, wordt in een verbeterde versie gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld in het Stadsgewest Haaglanden. De Verkenner berekent hier... Read more

Wegen beter herkenbaar; Essentiële kenmerken voor de herkenbaarheid van duurzaam veilige wegen

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Vliet, P. van; Davidse, R.J.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem...... Read more

Optimizing the use of efficiency assessment tools

Publication/article
Published: 2004 (ROSEBUD Thematic Network): Wesemann, P.

Psychoactive substance use and the risk of motor vehicle accidents

Publication/article
Published: 2004 : Movig, K.L.L.; Mathijssen, M.P.M.; Nagel, P.H.A.; Egmond, T. van; Gier, J.J. de; Leufkens, H.G.M.; Egberts, A.C.G.
The driving performance is easily impaired as a consequence of the use of alcohol and/or licit and illicit drugs. However, the role of drugs other than alcohol in motor vehicle accidents has not been...

SUNflower: a comparative study of the developments of road safety in Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands

Publication/article
Published: 2004 (Institute of Transportation Engineers ITE): Wegman, F.; Lynam, D.; Nilsson, G.

The effects of an edgeline on speed and lateral position: a meta-analysis

Publication/article
Published: 2004 : Driel, C.J.G. van; Davidse, R.J.; Maarseveen, M.F.A.M. van
This paper presents a meta-analysis of studies that have evaluated the effects of an edgeline on speed and lateral position of motorised road users. Together with many other study characteristics, 41...

The process of efficiency assessment (content, form and timing of information to decisionmakers)

Publication/article
Published: 2004 (ROSEBUD Thematic Network): Bax, C.; Schneider, J.