Found 5 documents.

De effecten van verkeerseducatie; Grootschalige evaluatie van educatieprojecten

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Twisk, D.A.M.
De SWOV heeft in het onderzoeksprogramma 2003-2006 een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van verkeerseducatie. Dit onderzoek, met de titel ‘effectiviteit van verkeerseducatie’, bestaat uit... Read more

Politiek draagvlak voor ISA; Brede interesse voor de maatregel, maar ook duidelijke reserves

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Goldenbeld, C.
De SWOV heeft het politieke draagvlak voor de ISA-maatregel onderzocht op basis van een interviewstudie onder vertegenwoordigers van politieke partijen (kamerleden/partijwoordvoerders). Ondanks brede... Read more

Verkeersveiligheidsverkenner toont verkeersrisico op locatie; De verbeterde Verkeersveiligheidsverkenner in Haaglanden gedemonstreerd

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Janssen, S.T.M.C.
De Verkeersveiligheidsverkenner, in 2001 door de SWOV ontwikkeld, wordt in een verbeterde versie gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld in het Stadsgewest Haaglanden. De Verkenner berekent hier... Read more

Wegen beter herkenbaar; Essentiële kenmerken voor de herkenbaarheid van duurzaam veilige wegen

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Vliet, P. van; Davidse, R.J.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem...... Read more