Found 157 documents.

Hoofdsteunen en gordelhoogteverstellers

Publication/report R-95-19
Published: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.,; Coïni, M.J.L. ; Burggraaf, D
De kans op whiplash-letsel als gevolg van achteraanrijdingen kan worden beperkt met een goede stand van de hoofdsteun. Het is daarom van groot belang dat hoofdsteunen in personenauto's correct worden... Read more

In de hoofdrol

Publication/report R-95-49
Published: 1995 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Wittink, Drs. R.D. ,SWOV, ; Rooij, Drs. T
Tags: Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Education, Policy, Enforcement, Transport mode,analysis
Het huidige verkeerssysteem biedt ruimschoots gelegenheid voor gevaarlijke ontmoetingen. Dat wordt gezien als de achterliggende oorzaak van verkeersongevallen. Uit de voorstellen voor een duurzaam... Read more

Incident Warning Systems

Publication/report R-95-72
Published: 1995 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Oppe, Drs. S
The research reported herein was conducted under the European Community DRIVE Programme. The project is being carried out by a consortium comprising: Institute for Transport Studies, University of...

Incident Warning Systems: The Analysis of Traffic Behaviour

Publication/report R-95-63
Published: 1995 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Oppe, Drs. S. ; Arnoldus, J.G
Tags: Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Transport mode, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Policy, Technology & ITS,accident prevention
The research reported herein was conducted under the European Community DRIVE Programme. The project is being carried out by a consortium comprising: Institute for Transport Studies, University of...

Is invoering van een snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom op dit moment aanvaardbaar

Publication/report D-95-2
Published: 1995 (SWOV): Vis, A.A.
Het beleid heeft zich uitgesproken voor realisering op termijn van een duurzaam veilig wegverkeerssysteem. Vanuit de onderzoeks- en advieswereld zijn inmiddels - via uitvoering van een aantal... Read... Read more

Jaaranalyse VIPORS 1994

Publication/report R-95-77
Published: 1995 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Tromp, J.P.M. ; Blokpoel, A
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Infrastructure, Enforcement, Education, International,data acquisition
VIPORS (Verkeersongevallen in PORS) is een registratiesysteem van gegevens van (slachtoffers van) verkeersongevallen die zich voor behandeling melden bij de Eerste Hulp-afdelingen van ziekenhuizen... Read more

Jaarverslag 1994

Publication/report R-95-1
Published: 1995 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit

Kencijfers kruispunttypen

Publication/report R-95-23
Published: 1995 (SWOV): Tromp, J.P.M
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Education, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Risks, Human behaviour in traffic, International,traffic
In dit rapport worden inzichten uit de wetenschap aangedragen om mede richting te geven aan een nieuw perspectief voor het verkeersonderwijs

Kenmerken van ongevallen met brom- en snorfietsen

Publication/report R-95-28
Published: 1995 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C
Dit rapport geeft een uitgebreide beschrijving van slachtoffers van ernstige ongevallen met brom- en snorfietsers, en van de kenmerken van deze ongevallen. De beschrijving van de ongevallen is...... Read more