Found 3 documents.

Aanbod van verkeerseducatie in de basisvorming

Publication/report R-99-35
Published: 2000 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,school
Tijdens het notaoverleg van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op 15 december 1997 is aan de toenmalige Minister Jorritsma gevraagd hoeveel procent van de leerlingen in het basis- en...... Read more

Vehicle compatibility in car-to-car collisions

Publication/report D-2000-1
Published: 2000 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Passenger car, Freight and delivery...
Within the scope of the project ‘Improvement of crash compatibility between cars' scientific literature from the last 15 years was reviewed in order to obtain state-of-the-art knowledge about car...

Verkeersveiligheid: van onderzoek naar realisatie

Publication/report D-2000-2
Published: 2000 (SWOV): SWOV
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Transport mode, International,safety
De SWOV brengt per jaar vele tientallen publicaties uit met suggesties voor maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Sommige van die aanbevelingen zijn gebaseerd op door de SWOV... Read... Read more