Found 5164 documents.

Does agreement mean accuracy? Evaluating glance annotation in naturalistic driving data

Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, International,naturalisticdriving
SWOV researchers Jansen, Van der Kint and Hermens authored the article 'Does agreement mean accuracy? Evaluating glance annotation in naturalistic driving data' in the journal 'Behavior...

Does agreement mean accuracy? Evaluating glance annotation in naturalistic driving data

Publication/article
Published: 2020 : Jansen, R.J.; Kint, S.T. van der; Hermens, F.
Tags: Human behaviour in traffic,
Naturalistic driving studies often make use of cameras to monitor driver behavior. To analyze the resulting video images, human annotation is often adopted. These annotations then serve as the ‘gold...

Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving

Publication/brochure Factsheet SPV-D7
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW

The persuasive automobile: Design and evaluation of a persuasive lane-specific advice human machine interface

Publication/article
Published: 2020 : Gent, P. van; Farah, H.; Nes, N. van; Arem, B. van
Tags: Technology & ITS,
Traffic congestion is a major societal challenge. By advising drivers on the optimal lane to drive, traffic flow can be improved, and congestion reduced. In this paper we describe the development of...

Pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal)

Publication/article
Published: 2020 : Tacq, R.; Andriesse, R.; Walraad, A.; Schutte, M.; Dijkstra, A.; Godefrooij, H.
Tags: Infrastructure, Policy,
Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur... Read more

Online workshop: Progress in virtual testing for automotive applications

Tags: Technology & ITS,
On 8 September, the online workshop 'Progress in virtual testing for automotive applications' will be held. The workshop addresses a general audience interested in the latest advancements with...

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

Publication/report PBL publicatienummer 4137
Published: 2020 (Planbureau voor de Leefomgeving): Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving
Tags: Policy,
Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 is onderdeel van de reeks Kansrijk Beleid van het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De reeks maakt...... Read more

Maatregelen ter compensatie of mitigatie van de verwachte negatieve verkeersveiligheidseffecten van de vrachtwagenheffing

Publication/report
Published: 2020 (SWOV): Schepers, J.P.
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Infrastructure,
Dit document vormt een bijlage bij het SWOV-rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing; Verwacht effect bij heffing conform het conceptwetsvoorstel van juni 2019 (R-2019-18) en is... Read more

Updated fact sheet 'Trucks and delivery vans'

Hoeveel slachtoffers vallen er jaarlijks bij ongevallen met vracht- en bestelauto’s?