Found 2 documents.

International comparability of road safety data

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, International,

Internationale vergelijkbaarheid van verkeersveiligheidsgegevens

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, International,
Veel landen vergelijken hun prestaties op het gebied van verkeersveiligheid graag met andere landen, als een impuls om beleid te ontwikkelen. Dat is echter niet zo eenvoudig. Aantallen ongevallen of... Read more