Found 649 documents.

Een duwtje in de goede richting: verkeersveilig gedrag

Publication/report R-2014-13
Published: 2014 (SWOV): Groot-Mesken, J. de; Vlakveld, W.P.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic,road
Veel verkeersveiligheidsmaatregelen hebben de vorm van regels, verplichtingen, verboden of geboden. Dergelijke paternalistische maatregelen zijn niet populair. Een veel gehoord bezwaar is deze van... Read more

Persoonskenmerken van ongevalsbetrokkenen en overtreders

Publication/report R-2014-11
Published: 2014 (SWOV): Groot-Mesken, J. de; Schagen, I.N.L.G.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement,offender
In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen aan de ene kant enkele persoonskenmerken en aan de andere kant ongevals­betrokkenheid en overtredingsgedrag. Het doel was om die persoons­kenmerken... Read more

Fietsongevallen van 50-plussers in Zeeland

Publication/report R-2014-16
Published: 2014 (SWOV): Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Duivenvoorden, K.; Louwerse, R.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education,cyclist
In opdracht van de provincie Zeeland heeft SWOV een dieptestudie uitgevoerd naar fietsongevallen waarbij een 50-plusser ten val was gekomen, tegen een obstakel was gereden of tegen een andere fietser... Read more

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV: Handleiding nr. 1: Kernenmethode

Publication/report H-2014-3
Published: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Kars, V.; Dijkstra, A.; Bax, C.A.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International,safety

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV: Handleiding nr. 2: Routetoets

Publication/report H-2014-4
Published: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Kars, V.; Dijkstra, A.; Bax, C.A.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International,safety

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV: Handleiding nr. 3: DV-meter en VSGS

Publication/report H-2014-5
Published: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Kars, V.; Dijkstra, A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Bax, C.A.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International,safety

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV: Handleiding nr. 4: Maatwerk

Publication/report H-2014-6
Published: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Kars, V.; Bax, C.A.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International,safety

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV

Publication/report R-2014-10A
Published: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Bax, C.A.; Dijkstra, A.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International,safety
Gebrek aan betrouwbare ongevallengegevens is de aanleiding geweest om samen met decentrale overheden te verkennen wat de alternatieven zijn om verkeersveiligheidsbeleid op te baseren. Naast... Read... Read more

ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid

Publication/report R-2014-10
Published: 2014 (SWOV): Aarts, L.; Dijkstra, A.; Bax, C.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Policy,safety
ProMeV helpt beleidsmakers keuzen te maken voor de inrichting van hun wegen en wegennetwerk zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens over ongevallen. ProMeV is een proactief instrument dat is... Read more

Risicogedrag van jongeren vraagt integrale aanpak

Publication/report R-2014-9
Published: 2014 (SWOV): Twisk, D.A.M.; Stelling, A.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education,adolescent
Waar kinderen van (0-4 jaar) bijna alleen maar overlijden als gevolg van een ziekte, wordt de sterfte onder (jonge) adolescenten in bijna de helft van alle gevallen veroorzaakt door letsel. In het... Read more