Found 493 documents.

Safety enhancing features of cycling infrastructure

Publication/report R-2021-20
Published: 2021 (SWOV): Nabavi Niaki, M.; Wijlhuizen, G.J.; Dijkstra, A.
Tags: Risks, Infrastructure,
Cycling is widely promoted as a healthy and sustainable means of transport. At the same time, traffic safety concerns are growing, both in the Netherlands and elsewhere, because of increasing numbers...

Speed-pedelecongevallen

Publication/report R-2021-19
Published: 2021 (SWOV): Stelling-Kończak, A.; Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Louwerse, R.; Boele-Vos, M.; Doumen, M.; Algera. A.J.
Tags: Transport mode, Powered two-wheeler, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic,
Gezien de toename van het aantal speed-pedelecs in Nederland is het goed te weten hoe met deze voertuigen in het verkeer wordt omgegaan en tot welk type ongevallen het gebruik van speed-pedelecs...... Read more

Verkeersveiligheid van provinciale wegen in Noord-Holland

Publication/report R-2021-10
Published: 2021 (SWOV): Dijkstra, A.; Schermers, G.; Hermens, F.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy,
De provincie Noord-Holland heeft SWOV gevraagd een betrouwbare, valide en doelmatige methode te ontwikkelen om de verkeersveiligheidskwaliteit van de provinciale wegen in Noord-Holland in beeld te... Read more

Verkeersveiligheidsmodel provinciale wegen van Noord-Holland

Publication/report R-2021-10A
Published: 2021 (SWOV): Hermens, F.; Schermers, G.; Dijkstra, A.; Schepers, J.P.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy,
Dit rapport vormt het achtergrondrapport bij een kortere publieksversie: Verkeersveiligheid van provinciale wegen in Noord-Holland (R-2021-10). De provincie Noord-Holland wil graag een beeld van de... Read more

Dodelijke verkeersongevallen in Noord-Brabant 2018-2019

Publication/report R-2021-9
Published: 2021 (SWOV): Davidse, R.J.; Boele-Vos, M.J.; Doumen, M.J.A.; Duijvenvoorde, K. van; Hettema, Z.J.A.; Louwerse, W.J.R.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic,
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2018 en 2019 in deze provincie zijn gebeurd. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren... Read more

Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2018

Publication/report R-2020-26
issn: 2772-9230
Published: 2020 (SWOV): Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Louwerse, W.J.R.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic,
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2018 op rijkswegen plaatsvonden. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen die...... Read more

Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2019

Publication/report R-2020-29
issn: 2772-9230
Published: 2020 (SWOV): Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Louwerse, W.J.R.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic,
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2019 op rijkswegen plaatsvonden. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen die...... Read more

VSGS

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Risks, Infrastructure, Policy,

Section 3.1 - Road function, safe speeds and credible speed limits

Publication/article
Published: 2020 (European Commission): Schagen, I. van; Aarts, L.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy, International,

Dodelijke ongevallen op rijkswegen in Zuid-Nederland

Publication/report R-2020-8
Published: 2020 (SWOV): Schepers, J.P.; Petegem, J.W.H. van; Bijleveld, F.D.; Louwerse, W.J.R.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Infrastructure,
Het aantal geregistreerde dodelijke ongevallen op rijkswegen is de afgelopen vijftien jaar gedaald van gemiddeld 106 in de periode van 2004 tot en met 2008 tot 70 tussen 2014 en 2018. De daling deed... Read more