Found 1 documents.

Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?

Publication/report R-2008-5
Published: 2008 (SWOV): Aarts, dr. L.T.; Weijermars, dr. ir. W.A.M.; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,fatality
Jaarlijks vallen er ongeveer 800 doden in het Nederlandse wegverkeer. Dat is per jaar anderhalve jumbojet vol mensen die niet meer thuis komen. Bij de opstelling van een Strategisch Plan... Read more