Found 574 documents.

De relatie tussen Road Protection Scores (RPS) en het slachtofferrisico op wegvakken van provinciale wegen in Utrecht

Publication/report R-2011-7
Published: 2011 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Louwerse, W.J.R.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, International,layout
In Europees verband, het samenwerkingsverband EuroRAP, is een methode ontwikkeld om op systematische wijze in te schatten in welke mate de vormgeving en inrichting van een weg bescherming biedt aan... Read more

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid

Publication/report R-2011-6
Published: 2011 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Davidse, R.J.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,old people
Automobilisten van 70 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, dienen momenteel een verplichte medische keuring op rijgeschiktheid te ondergaan. Op basis van het advies van de keuringsarts... Read more

Ernstig verkeersgewonden in de periode 1993-2009

Publication/report R-2011-5
Published: 2011 (SWOV): Reurings, M.C.B.; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,accident
Eind 2010 is de SWOV op verzoek van het Directoraat-Generaal Mobiliteit gestart met het schatten van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2008 en 2009. Het eerder in 2010 gepubliceerde aantal voor... Read more

Een kwaliteitszorgsysteem voor verkeersveiligheid in het wegontwerp en -beheer

Publication/report R-2011-2
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.; Louwerse, W.J.R.; Veen, M.W. van der; Beenker, N.J.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,road network
Dit rapport beschrijft een voorstel voor een systeem voor kwaliteitszorg voor verkeersveiligheid in het wegontwerp en —beheer. Het rapport is het resultaat van verschillende activiteiten rondom...... Read more

Methoden en instrumenten voor het onderbouwen van verkeersveiligheidsbeleid

Publication/report R-2011-3
Published: 2011 (SWOV): Aarts (red.), L.T.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education, International,traffic
Dit rapport biedt een geactualiseerde, uitgebreide inventarisatie van methoden en instrumenten die door beleidsmakers op regionaal niveau maar ook daarbuiten, (kunnen) worden gebruikt om... Read more

Analyse huidige aanpak verkeersonveilige locaties in Amsterdam en verkenning van nieuwe mogelijkheden

Publication/report D-2011-1
Published: 2011 (SWOV): Schermers, G.; Wegman, F.C.M.
Tags: Risks, Infrastructure, Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,accident black spot
In dit rapport beoordeelt de SWOV de huidige aanpak van verkeersonveilige locaties binnen de gemeente Amsterdam. Ook wordt aangegeven hoe de gemeente in de toekomst haar verkeersveiligheidsbeleid...... Read more

De daling van het aantal verkeersdoden in 2004 nader geanalyseerd

Publication/report R-2010-25
Published: 2010 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,traffic
Zowel het aantal verkeersdoden als het risico om bij een verkeersongeval om het leven te komen, vertoont een dalende trend. In 2004 zijn het aantal verkeersdoden en het overlijdensrisico relatief...... Read more

De invloed van een verschuiving in beginnersmobiliteit op de trendbreuk in het aantal verkeersdoden tussen 2003 en 2004

Publication/report D-2010-8
Published: 2010 (SWOV): Stipdonk, H.L.; Bijleveld, F.D.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Education, Road safety in numbers, Policy, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Transport mode, International,fatality
Het aantal verkeersdoden vertoont de laatste decennia een dalende trend. In 2004 is het aantal verkeersdoden relatief sterk gedaald, met ruim tweehonderd ten opzichte van 2003. Een nieuwe factor — in... Read more

EVIO-handleiding voor onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten van infrastructurele maatregelen

Publication/report D-2010-6
Published: 2010 (SWOV): Schermers, G.
Tags: Policy, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Education, International,traffic safety
Deze handleiding stelt een methodiek voor om het effect van infrastructurele maatregelen op verkeersveiligheid te evalueren. De handleiding is in de eerste plaats bedoeld voor provinciale... Read more

Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker?

Publication/report R-2010-32
Published: 2010 (SWOV): Reurings, M.C.B.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, International,cycling
Er is in Nederland niet eerder onderzoek gedaan naar hoe gevaarlijk het is voor fietsers om bij schemer en nacht te rijden. Dit is een van de redenen waarom het nog niet is vast te stellen wat...... Read more