Found 574 documents.

Schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol

Publication/report R-2011-13
Published: 2011 (SWOV): Houwing, S.; Reurings, M.C.B. ; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, International, Policy, Education, Technology & ITS, Transport mode,blood alcohol content
In de afgelopen jaren waren er twee verschillende schattingen in omloop van het aandeel verkeersdoden dat het gevolg was van alcoholgebruik in het verkeer. Beide schattingen waren gebaseerd op een... Read more

GHB-gebruik onder ernstig gewonde autobestuurders opgenomen in het ziekenhuis

Publication/report R-2011-14
Published: 2011 (SWOV): Houwing, S.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Education, Road safety in numbers, Policy, Other modes of traffic, International,drugs
De drug GHB (gamma-hydroxybutyraat) wordt met name recreatief gebruikt als partydrug. Uit verschillende onderzoeken onder autobestuurders die door de politie verdacht werden van rijden onder invloed... Read more

RoadSense: a success?

Publication/report H-2011-3
Published: 2011 (SWOV): Twisk, D.; Vlakveld, W.
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Human behaviour in traffic, Risks, Education, Policy, Road safety in numbers, Enforcement, Infrastructure,driver
Mercedes-Benz commissioned the present study in order to investigate the magnitude and nature of the road risk of young car passengers in the Netherlands, and to assess the effects of the RoadSense...

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen

Publication/report R-2011-11
Published: 2011 (SWOV): Schoon, C.C.; Huijskens, C.G.
Tags: Transport mode, Technology & ITS, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,electric vehicle
De nationale en gemeentelijke overheden stimuleren vanuit milieuoverwegingen de aanschaf en het gebruik van elektrisch aangedreven vervoermiddelen. In 2010 maakten hybride personenauto's 0,5% uit van... Read more

Een vervolgstudie naar sociale vergevingsgezindheid

Publication/report R-2011-9
Published: 2011 (SWOV): Houtenbos, M.; Stelling, A.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Enforcement, Education, International,behaviour
Sociale vergevingsgezindheid verwijst naar de rol van verkeersdeelnemers bij het voorkomen van ongevallen. Het principe wordt als volgt gedefinieerd: 'De bereidheid te anticiperen op een potentieel... Read more

De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's

Publication/report R-2011-8
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Education,education
Om de kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s te verbeteren, is het belangrijk dat deze programma’s goed worden geëvalueerd. Nu gebeurt dat te weinig. Dit rapport bevat adviezen die uitvoerders en... Read more

Category A1 (to 125 cc) of the new motorcycle driving licence

Publication/archived fact sheet
Published: 2011 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Powered two-wheeler, Education,

De categorie A1 (tot 125 cc) van het nieuwe motorrijbewijs

Publication/archived fact sheet
Published: 2011 (SWOV): SWOV
Tags: Education, Transport mode, Powered two-wheeler,

Vermoeidheid in het verkeer: prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs

Publication/report R-2011-4
Published: 2011 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Davidse, R.J.; Mesken, J.; Hoekstra, A.T.G.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,fatigue (human)
Voor een nadere uitwerking van het Duurzaam Veilig-principe ‘statusonderkenning’ is een vragenlijststudie verricht naar vermoeidheid onder Nederlandse rijbewijsbezitters. Het doel van deze studie was... Read more

Stedelijke distributie: conceptuele aanpak verbetering verkeersveiligheid

Publication/report H-2011-2
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.; Schoon, C.C.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,distribution (gen)
Dit rapport gaat in op mogelijkheden om de verkeersveiligheid te laten profiteren van ontwikkelingen en maatregelen in het werkveld van stedelijke distributie. Deze ontwikkelingen zijn gericht op een... Read more