Found 572 documents.

RoadSense: a success?

Publication/report H-2011-3
Published: 2011 (SWOV): Twisk, D.; Vlakveld, W.
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Human behaviour in traffic, Risks, Education, Policy, Road safety in numbers, Enforcement, Infrastructure,driver
Mercedes-Benz commissioned the present study in order to investigate the magnitude and nature of the road risk of young car passengers in the Netherlands, and to assess the effects of the RoadSense...

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen

Publication/report R-2011-11
Published: 2011 (SWOV): Schoon, C.C.; Huijskens, C.G.
Tags: Transport mode, Technology & ITS, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,electric vehicle
De nationale en gemeentelijke overheden stimuleren vanuit milieuoverwegingen de aanschaf en het gebruik van elektrisch aangedreven vervoermiddelen. In 2010 maakten hybride personenauto's 0,5% uit van... Read more

Een vervolgstudie naar sociale vergevingsgezindheid

Publication/report R-2011-9
Published: 2011 (SWOV): Houtenbos, M.; Stelling, A.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Enforcement, Education, International,behaviour
Sociale vergevingsgezindheid verwijst naar de rol van verkeersdeelnemers bij het voorkomen van ongevallen. Het principe wordt als volgt gedefinieerd: 'De bereidheid te anticiperen op een potentieel... Read more

De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's

Publication/report R-2011-8
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Education,education
Om de kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s te verbeteren, is het belangrijk dat deze programma’s goed worden geëvalueerd. Nu gebeurt dat te weinig. Dit rapport bevat adviezen die uitvoerders en... Read more

Vermoeidheid in het verkeer: prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs

Publication/report R-2011-4
Published: 2011 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Davidse, R.J.; Mesken, J.; Hoekstra, A.T.G.
Tags: Human behaviour in traffic, Policy, Transport mode, Education, Risks, Enforcement, Road safety in numbers,fatigue (human)
Voor een nadere uitwerking van het Duurzaam Veilig-principe ‘statusonderkenning’ is een vragenlijststudie verricht naar vermoeidheid onder Nederlandse rijbewijsbezitters. Het doel van deze studie was... Read more

Category A1 (to 125 cc) of the new motorcycle driving licence

Publication/archived fact sheet
Published: 2011 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Powered two-wheeler, Education,

De categorie A1 (tot 125 cc) van het nieuwe motorrijbewijs

Publication/archived fact sheet
Published: 2011 (SWOV): SWOV
Tags: Education, Transport mode, Powered two-wheeler,

Stedelijke distributie: conceptuele aanpak verbetering verkeersveiligheid

Publication/report H-2011-2
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.; Schoon, C.C.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,distribution (gen)
Dit rapport gaat in op mogelijkheden om de verkeersveiligheid te laten profiteren van ontwikkelingen en maatregelen in het werkveld van stedelijke distributie. Deze ontwikkelingen zijn gericht op een... Read more

De relatie tussen Road Protection Scores (RPS) en het slachtofferrisico op wegvakken van provinciale wegen in Utrecht

Publication/report R-2011-7
Published: 2011 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Louwerse, W.J.R.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, International,layout
In Europees verband, het samenwerkingsverband EuroRAP, is een methode ontwikkeld om op systematische wijze in te schatten in welke mate de vormgeving en inrichting van een weg bescherming biedt aan... Read more

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid

Publication/report R-2011-6
Published: 2011 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Davidse, R.J.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,old people
Automobilisten van 70 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, dienen momenteel een verplichte medische keuring op rijgeschiktheid te ondergaan. Op basis van het advies van de keuringsarts... Read more