Found 3 documents.

Verkeersveiligheidsverkenning 2020: effecten van extra maatregelen

Publication/report R-2012-14
Published: 2012 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Wijnen, W.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, International, Other modes of traffic,forecast
Met de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 heeft de SWOV in verschillende stappen geschat hoeveel verkeersslachtoffers er in 2020 ongeveer zullen zijn, hoeveel er met voorgenomen beleid kunnen worden... Read more

Puntenstelsels

Publication/archived fact sheet
Published: 2012 (SWOV): SWOV
Tags: Enforcement, Education,

Demerit points systems

Publication/archived fact sheet
Published: 2012 (SWOV): SWOV
Tags: Enforcement, Education,