Found 15 documents.

Problematiek rechts afslaande vrachtauto's

Publication/report R-2006-2
Published: 2006 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Transport mode, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,lorry

Herkenbare vormgeving en voorspelbaar gedrag

Publication/report R-2005-17
Published: 2006 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Davidse, drs. R.J.; Louwerse, ir. W.J.R.; Mesken, drs. J.; Brouwer, dr. R.F.T.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,layout
Een belangrijk principe om tot een duurzaam veilig wegverkeer te komen is 'herkenbaarheid'. Dit houdt in dat de vormgeving van de weg dusdanig herkenbaar moet zijn voor de weggebruiker dat deze op... Read more

Concentratieproblemen achter het stuur

Publication/report D-2005-5
Published: 2006 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.; Aarts, dr. L.T.; Mesken, drs. J.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Risks,attention
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het voornemen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) om onderzoek te doen naar de gevolgen van concentratieproblemen tijdens de...... Read more

De verkeersonveiligheid in Nederland tot en met 2003

Publication/report R-2005-15
Published: 2006 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Schreuders, drs. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Enforcement, Road safety in numbers, Technology & ITS, Education, International,safety
Dit rapport geeft een analyse van de ontwikkeling in ongevallen- en slachtoffercijfers in Nederland over de loop der jaren, tot en met het jaar 2003. Er wordt ingegaan op trends, achtergronden en...... Read more

Use of mobile phones while driving - effects on road safety

Publication/report R-2005-12
Published: 2006 (SWOV): Dragutinovic, Nina; Twisk, Divera
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Risks, Policy,telephone
Driver distraction and inattention in its various forms is thought to play a role in 20-30% of all road crashes (Wang, Knipling & Goodman, 1996). Distraction is caused by a competing activity,...