Found 13 documents.

The use of efficiency assessment tools: solutions to barriers

Publication/report R-2005-2
Published: 2005 (SWOV): Hakkert, Shalom; Wesemann (eds.), Paul
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
In road safety, as in most other fields, efficiency is an important criterion in political and professional decision making. Tools are available to help choose the policy which gives the highest...

Verkeershandhaving in Nederland

Publication/report R-2004-15
Published: 2005 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,inventory
Verkeershandhaving heeft ten doel dat weggebruikers zich op een veilige wijze gedragen, conform de bedoelingen van de verkeerswetten en –regels. Dit rapport beschrijft via welke mechanismen... Read... Read more

Een provinciaal meetnet voor de verkeersveiligheid

Publication/report R-2004-17
Published: 2005 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Education, Risks, Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, International,program (...
Wegbeheerders en politiekorpsen in de provincie Zuid-Holland verzamelen op vele manieren gegevens over diverse verkeersactiviteiten, zoals verkeerstellingen, snelheidsmetingen en alcoholcontroles... Read more