Found 21 documents.

Bronnen voor een meta-analyse van de relatie tussen omgevingskenmerken en verkeersgedrag

Publication/report D-2002-6
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Driel, ir. C.J.G. van
Tags: Infrastructure, Transport mode, Education, Risks, Human behaviour in traffic,carriageway marking
Dit rapport bevat een verantwoording voor de gemaakte keuzes in de voorbereidende fase van een meta-analyse van de relatie tussen wegomgeving en verkeersgedrag en geeft een beschrijving van de...... Read more

Rijden onder invloed in Nederland en het politietoezicht daarop

Publication/report R-2001-8
Published: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, International, Transport mode, Policy, Education,drunkenness
In de periode van september 1999 tot maart 2000 heeft de SWOV in tien Nederlandse politieregio’s het alcoholgebruik van automobilisten in kaart gebracht. Het betreft politieregio’s waar een regionaal... Read more

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publication/report D-2002-5
Published: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Other modes of traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data bank
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Read more

Road safety policy in the Netherlands: facing the future

Publication/report D-2002-4
Published: 2002 (SWOV): Wegman, Fred; Wouters, Peter
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Enforcement, Education, Risks, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,safety
Recently new targets for reducing the number of road accident fatalities and serious injuries have been set in the ‘National Traffic and Transport Plan for the Netherlands, 2001 - 2020' (NVVP). To...

De ontwikkeling van de rijvaardigheid van jonge bromfietsers

Publication/report R-2002-10
Published: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Houwing, S.; Craen, S. de
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Policy, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, International,moped rider
In het najaar van 2000 werd een wetenschappelijk experiment opgezet om na te gaan hoe de rijvaardigheid van jonge bromfietsers beïnvloed zou kunnen worden door een praktische rijopleiding van zestien... Read more

The uses of exposure and risk in road safety studies

Publication/report R-2002-12
Published: 2002 (SWOV): Hakkert, Prof. dr. A.S. ; Braimaister, dr. L.
Tags: Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Other modes of traffic, Risks, Transport mode, Policy, Education,exposure (human)
This report explores the theoretical possibilities of defining exposure and risk, discusses the problems associated with the use of exposure and risk and gives examples of various safety studies in...

Publiek draagvlak voor verkeersveiligheid en veiligheidsmaatregelen

Publication/report D-2002-2
Published: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Tags: Human behaviour in traffic, Education, Policy, Road safety in numbers,public support
Landelijke beleidsmakers streven naar draagvlak bij het grote publiek of bij specifieke doelgroepen voor te ontwikkelen of uit te voeren beleid of maatregelen op het terrein van verkeersveiligheid... Read more

Risques réduits sur les routes du Tchad

Publication/report R-2002-7F
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
Dans le canevas du Projet d'Assistance du Transport National, le SWOV a fourni aux experts locaux du Tchad une aide technique en matière de sécurité routière. Cette assistance s'est concentrée sur le... Read more

Safer roads in Chad

Publication/report R-2002-7E
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
In the framework of the National Transport Support Project, SWOV provided local experts in Chad with technical assistance on road safety. The assistance focussed on the development of a comprehensive...

Verkeerstechnische ontwerpelementen met oog voor de oudere verkeersdeelnemer

Publication/report R-2002-8
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,old people
Dit rapport doet verslag van een deelstudie binnen het project ‘Ouderen in het Drentse verkeer'. Binnen dit project worden oplossingsrichtingen gezocht voor een reductie van het aantal slachtoffers... Read more