Found 3 documents.

Bronnen voor een meta-analyse van de relatie tussen omgevingskenmerken en verkeersgedrag

Publication/report D-2002-6
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Driel, ir. C.J.G. van
Tags: Infrastructure, Transport mode, Education, Risks, Human behaviour in traffic,carriageway marking
Dit rapport bevat een verantwoording voor de gemaakte keuzes in de voorbereidende fase van een meta-analyse van de relatie tussen wegomgeving en verkeersgedrag en geeft een beschrijving van de...... Read more

Rijden onder invloed in Nederland en het politietoezicht daarop

Publication/report R-2001-8
Published: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, International, Transport mode, Policy, Education,drunkenness
In de periode van september 1999 tot maart 2000 heeft de SWOV in tien Nederlandse politieregio’s het alcoholgebruik van automobilisten in kaart gebracht. Het betreft politieregio’s waar een regionaal... Read more

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publication/report D-2002-5
Published: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Other modes of traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data bank
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Read more