Found 4 documents.

Publiek draagvlak voor verkeersveiligheid en veiligheidsmaatregelen

Publication/report D-2002-2
Published: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Tags: Human behaviour in traffic, Education, Policy, Road safety in numbers,public support
Landelijke beleidsmakers streven naar draagvlak bij het grote publiek of bij specifieke doelgroepen voor te ontwikkelen of uit te voeren beleid of maatregelen op het terrein van verkeersveiligheid... Read more

Risques réduits sur les routes du Tchad

Publication/report R-2002-7F
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
Dans le canevas du Projet d'Assistance du Transport National, le SWOV a fourni aux experts locaux du Tchad une aide technique en matière de sécurité routière. Cette assistance s'est concentrée sur le... Read more

Safer roads in Chad

Publication/report R-2002-7E
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
In the framework of the National Transport Support Project, SWOV provided local experts in Chad with technical assistance on road safety. The assistance focussed on the development of a comprehensive...

Verkeerstechnische ontwerpelementen met oog voor de oudere verkeersdeelnemer

Publication/report R-2002-8
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,old people
Dit rapport doet verslag van een deelstudie binnen het project ‘Ouderen in het Drentse verkeer'. Binnen dit project worden oplossingsrichtingen gezocht voor een reductie van het aantal slachtoffers... Read more