Found 1 documents.

Keuze voor maatregelen op basis van verkeersrisico

Publication/report R-2000-18
Published: 2000 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Road safety in numbers, Enforcement, Education, International,danger
In het kader van het project ‘Doelen en risiconormen verkeersonveiligheid' van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer is in deze studie een werkwijze beproefd om keuzen voor... Read more