Found 46 documents.

The effect of enforcement on speed behaviour

Publication/report D-98-8
Published: 1998 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Road safety in numbers, Technology & ITS, Policy, Education, International,speed
The objective of this literature study is to give an overview of research on speed enforcement and its effect on speed behaviour and safety. This study will be used to find new strategies and tactics...

Toetsing verkeerseducatie basisonderwijs

Publication/report R-98-40
Published: 1998 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Education, Risks, Road safety in numbers, Policy, International,traffic
Instanties die betrokken zijn bij verkeerseducatie willen inzicht hebben in de betekenis van verkeerseducatie voor de verkeersveiligheid. Alleen dan kunnen zij bepalen welke inspanningen zij kunnen... Read more

Verkeersonveiligheid van jonge autobestuurders in de periode 1985-1994

Publication/report R-98-18
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Education, Transport mode, Road safety in numbers, Other modes of traffic, Policy, International,adolescent
Indeze studie is nagegaan hoe de verkeersonveiligheid van jonge automobilisten zich heeft ontwikkeld in de periode 1985-1994. Ontwikkelingen in risico Jonge bestuurders vormen in 1994 nog steeds... Read more

Verkeerstoezicht in Friesland 1998-2001: try-out meet- en evaluatie-programma

Publication/report R-98-26
Published: 1998 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Enforcement, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Education, Road safety in numbers, Policy, International,enforcement (law)
In februari 1998 is in Friesland een ambitieus verkeerstoezichtproject van start gegaan. Het project behelst een intensivering van de snelheidscontroles op de provinciale wegen in Friesland; tevens... Read more

Verkeersveiligheidsaudits in Nederland

Publication/report R-98-8
Published: 1998 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Enforcement, Education, International,safety
Een van de (flankerende) maatregelen in het Startprogramma Duurzaam Veilig is de ontwikkeling van een verkeersveiligheidsaudit: een geformaliseerde, gestandaardiseerde procedure om in de... Read more

Vervolgonderzoek ongevallen met motorrijders

Publication/report R-98-22
Published: 1998 (SWOV): Vis, A.A
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Education, Enforcement, Infrastructure, Road safety in numbers, Policy, International,motorcyclist
In 1995 heeft de SWOV een onderzoek uitgevoerd naar ongevallen met motorrijders. Het doel van deze studie was om door combinatie van bestaande gegevens en diepte-onderzoek van een kleine 1.000...... Read more