Found 42 documents.

Verkeersveiligheidsaudits in Nederland

Publication/report R-98-8
Published: 1998 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Enforcement, Education, International,safety
Een van de (flankerende) maatregelen in het Startprogramma Duurzaam Veilig is de ontwikkeling van een verkeersveiligheidsaudit: een geformaliseerde, gestandaardiseerde procedure om in de... Read more

Vervolgonderzoek ongevallen met motorrijders

Publication/report R-98-22
Published: 1998 (SWOV): Vis, A.A
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Education, Enforcement, Infrastructure, Road safety in numbers, Policy, International,motorcyclist
In 1995 heeft de SWOV een onderzoek uitgevoerd naar ongevallen met motorrijders. Het doel van deze studie was om door combinatie van bestaande gegevens en diepte-onderzoek van een kleine 1.000...... Read more