Found 21 documents.

Herinrichting Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en Sloetsweg te Hengelo

Publication/report R-2007-3
Published: 2007 (SWOV): Schermers, Ing. G.
Tags: Infrastructure, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,layout
De geplande vervanging van het riool onder de Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en een deel van de Sloetsweg, biedt de gemeente Hengelo de mogelijkheid om tegelijkertijd ook de inrichting van... Read more

Invloeden op de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de tijd

Publication/report R-2006-29
Published: 2007 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.; Blois, dr. C.J. de; Goldenbeld, dr. Ch.; Janssen, ir. S.T.M.C.; Bijleveld, drs. F.D.; Commandeur, dr. J.J.F.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,fatality
Hoe komt het dat het aantal verkeersdoden onregelmatig maar gestaag daalt? Het is niet eenvoudig om het verloop van de verkeersonveiligheid in de tijd (op basis van ongevallencijfers) te verklaren... Read more

Herkenning van wegen buiten de bebouwde kom door weggebruikers

Publication/report R-2006-16
Published: 2007 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Mesken, dr. J.; Korswagen, K.; Aarts, dr. L.T.
Tags: Infrastructure, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,layout
Binnen een duurzaam veilig weg- en verkeerssysteem worden menselijke fouten voorkomen door een wegomgeving aan te bieden die herkenbaar is. Herkenbaarheid van een weg wil zeggen dat het wegtype voor... Read more

De verkeersveiligheid in 2020

Publication/report R-2006-27
Published: 2007 (SWOV): Wesemann (eindredactie), Mr. P.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
De Nederlandse verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het maximum aantal verkeersdoden voor 2010 is vanwege de gunstige ontwikkelingen in...... Read more

Herkenbare vormgeving van wegen

Publication/report R-2006-18
Published: 2007 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Davidse, drs. R.J.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,layout
Dit eindrapport vat samen wat er bekend is over de herkenbaarheid van wegen en wat het recent uitgevoerde SWOV-onderzoek hierover heeft opgeleverd. Het zet eerst op een rij wat de achterliggende...... Read more

Naar een checklist voor geloofwaardige snelheidslimieten

Publication/report R-2006-12
Published: 2007 (SWOV): Nes, Dr. ir. C.N. van; Houwing, drs. S.; Brouwer, dr. R.F.T.; Schagen, drs. I.N.L.G. van
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education, International,speed limit
Een van de mogelijkheden om het percentage snelheidsovertredingen op korte termijn te reduceren is de verbetering van de geloofwaardigheid van snelheidslimieten. Een limiet is geloofwaardiger... Read... Read more

Snelheid en snelheidsbeheersing

Publication/report R-2006-13
Published: 2007 (SWOV): Schagen (red.), Drs. I.N.L.G. van
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Technology & ITS, Education, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, International,speed
Speed and speed management; Summary of the most important findings from the speeding projects in SWOV's 2003-2006 research programme Driving too fast, i.e. faster than the speed limit or...

Verkeersgewonden in het ziekenhuis

Publication/report R-2007-2
Published: 2007 (SWOV): Kampen, L.T.B. van
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,injury
In de afgelopen twee decennia is het aantal verkeersdoden volgens de verkeersongevallenregistratie met meer dan de helft afgenomen, om precies te zijn met 54% in de periode 1984-2005. In diezelfde... Read more

Wanneer is educatie effectief?

Publication/report R-2006-28
Published: 2007 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.; Vlakveld, drs. W.P.; Commandeur, dr. J.J.F.
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Risks, Policy,education
Over de effecten van verkeerseducatie op de verkeersveiligheid is relatief weinig bekend. Op verzoek van verschillende Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) heeft de SWOV in haar... Read more

Long-term forecasts of road traffic fatalities in the European Union

Publication/report R-2006-15
Published: 2007 (SWOV): Stipdonk, H.; Wesemann, P.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Transport mode, Other modes of traffic, Enforcement, Education, Human behaviour in traffic, International,forecast
This report describes methods to forecast road crash fatalities. The methods were used in two European Union studies, Impact Assessment and ASSESS. These studies were both carried out in 2005. This...