Found 521 documents.

04 - Voorlichtingscampagnes

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Policy, Education,

06 - Campagnes tegen rijden onder invloed

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Policy, Education,

08 - Snelheidscampagnes

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Policy, Education,

09 - Gevaarherkenningstrainingen

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Policy, Education,

11 - Verkeersvaardigheidstrainingen voor oudere verkeersdeelnemers

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Education,

Verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren

Publication/report R-2020-25
Published: 2020 (SWOV): Bax, C.; Uijtdewilligen, T.; Kint, S. van der; Commandeur, J.
Tags: Policy, Education,
Verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren In dit onderzoek is een kader opgesteld van kennis waarover gemeentelijke verkeersveiligheidsprofessionals idealiter zouden moeten beschikken, vooral... Read more

Welke kennis hebben gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid?

Publication/report R-2020-25A
Published: 2020 (SWOV): Bax, C.A.; Uijtdewilligen, T.; Kint, S.T. van der; Commandeur, J.J.F.
Tags: Policy, Education,
Verkeersveiligheidskennis van ambtenaren is waarschijnlijk een voorwaarde voor effectief verkeersveiligheidsbeleid, maar dit verband is tot nu toe nog nooit goed onderzocht en daarmee ook nog nooit... Read more

Onderzoeksopzet stelselherziening medische rijgeschiktheid

Publication/report R-2019-21
Published: 2019 (SWOV): Davidse, R.J.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Education,
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag weten hoe de medische rijgeschiktheid gedurende de looptijd van het rijbewijs het best kan worden beoordeeld en heeft SWOV gevraagd een opzet... Read more

Reducing child deaths on European roads

Publication/report
Published: 2018 (European Transport Safety Council ETSC): Adminaite, D.; Jost, G.; Stipdonk, H.; Ward, H.; Calinescu, T.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,
More than 8,100 children have been killed in road traffic collisions over the last ten years in the European Union. In 2016 alone, 630 died. Half (48%) were vehicle occupants, 30% were pedestrians...

Sustainable Safety 3rd edition – The advanced vision for 2018-2030

Publication/report
isbn: 978-90-73946-17-0
Published: 2018 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Pedestrian, Bicycle, Passenger car, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,Traffic; safety; sustainable safety; theory...
The vision of Sustainable Safety is an optimal approach to improve road safety, originating from the Netherlands. It is a vision that is shared by many road safety professionals. A sustainably safe...