Found 6 documents.

Invloeden op de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de tijd

Publication/report R-2006-29
Published: 2007 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.; Blois, dr. C.J. de; Goldenbeld, dr. Ch.; Janssen, ir. S.T.M.C.; Bijleveld, drs. F.D.; Commandeur, dr. J.J.F.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,fatality
Hoe komt het dat het aantal verkeersdoden onregelmatig maar gestaag daalt? Het is niet eenvoudig om het verloop van de verkeersonveiligheid in de tijd (op basis van ongevallencijfers) te verklaren... Read more

De verkeersveiligheid in 2020

Publication/report R-2006-27
Published: 2007 (SWOV): Wesemann (eindredactie), Mr. P.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
De Nederlandse verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het maximum aantal verkeersdoden voor 2010 is vanwege de gunstige ontwikkelingen in...... Read more

Snelheid en snelheidsbeheersing

Publication/report R-2006-13
Published: 2007 (SWOV): Schagen (red.), Drs. I.N.L.G. van
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Technology & ITS, Education, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, International,speed
Speed and speed management; Summary of the most important findings from the speeding projects in SWOV's 2003-2006 research programme Driving too fast, i.e. faster than the speed limit or...

Verkeersgewonden in het ziekenhuis

Publication/report R-2007-2
Published: 2007 (SWOV): Kampen, L.T.B. van
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,injury
In de afgelopen twee decennia is het aantal verkeersdoden volgens de verkeersongevallenregistratie met meer dan de helft afgenomen, om precies te zijn met 54% in de periode 1984-2005. In diezelfde... Read more

Wanneer is educatie effectief?

Publication/report R-2006-28
Published: 2007 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.; Vlakveld, drs. W.P.; Commandeur, dr. J.J.F.
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Risks, Policy,education
Over de effecten van verkeerseducatie op de verkeersveiligheid is relatief weinig bekend. Op verzoek van verschillende Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) heeft de SWOV in haar... Read more

Long-term forecasts of road traffic fatalities in the European Union

Publication/report R-2006-15
Published: 2007 (SWOV): Stipdonk, H.; Wesemann, P.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Transport mode, Other modes of traffic, Enforcement, Education, Human behaviour in traffic, International,forecast
This report describes methods to forecast road crash fatalities. The methods were used in two European Union studies, Impact Assessment and ASSESS. These studies were both carried out in 2005. This...