Found 5 documents.

Automation of the driving task

Publication/report R-98-9
Published: 1998 (SWOV): Heijer, Ir. T. ,SWOV ; Brookhuis, Karel., Centre for Environmental and Traffic Psychology ; Winsum, Wim van, TNO Human Factors Research Institute ; Duynstee, Lies, Transport Research Centre of the Dutch Ministry of Transport and Public Works
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Policy, Other modes of traffic, Education, Technology & ITS, Road safety in numbers, Infrastructure,driver information
The fast development of all sorts of telematic devices to support or partially substitute a drivers tasks has also led to some concern for the possible detrimental effects that such devices may have...

Kennis op maat: gebruikersonderzoek in de provincie Zuid-Holland

Publication/report R-98-43
Published: 1998 (SWOV): Davidse, Drs. R.J. ; Brouwer, Dra. M
Tags: Policy, Education, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, International,information documentation
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de informatiebronnen die gebruikt worden door de verschillende partners van het Provinciaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (POV) van Zuid-Holland... Read more

Snelheidscampagne in Zuid-Oost Fryslân II

Publication/report R-98-46
Published: 1998 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, Transport mode, Other modes of traffic, International,speed
Doel van het onderhavige evaluatie-onderzoek is het effect vast te stellen van de langdurige en herhaalde campagne op een 80 km/uur-wegennetwerk op rijsnelheid, overtredingen en attitudes. De... Read... Read more

Toetsing verkeerseducatie basisonderwijs

Publication/report R-98-40
Published: 1998 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Education, Risks, Road safety in numbers, Policy, International,traffic
Instanties die betrokken zijn bij verkeerseducatie willen inzicht hebben in de betekenis van verkeerseducatie voor de verkeersveiligheid. Alleen dan kunnen zij bepalen welke inspanningen zij kunnen... Read more

Verkeersonveiligheid van jonge autobestuurders in de periode 1985-1994

Publication/report R-98-18
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Education, Transport mode, Road safety in numbers, Other modes of traffic, Policy, International,adolescent
Indeze studie is nagegaan hoe de verkeersonveiligheid van jonge automobilisten zich heeft ontwikkeld in de periode 1985-1994. Ontwikkelingen in risico Jonge bestuurders vormen in 1994 nog steeds... Read more