Found 177 documents.

Volksgezondheid en verkeersveiligheid

Publication/report R-2005-16
Published: 2006 (SWOV): Amelink, Drs. M.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Enforcement, Education, International,traffic
Voorliggend rapport behandelt de relatie tussen de sectoren volksgezondheid en verkeersveiligheid. Deze sectoren zijn via verschillende thema's nauw met elkaar verbonden. In dit onderzoek komen de... Read more

De verkeersonveiligheid in Nederland tot en met 2003

Publication/report R-2005-15
Published: 2006 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Schreuders, drs. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Enforcement, Road safety in numbers, Technology & ITS, Education, International,safety
Dit rapport geeft een analyse van de ontwikkeling in ongevallen- en slachtoffercijfers in Nederland over de loop der jaren, tot en met het jaar 2003. Er wordt ingegaan op trends, achtergronden en...... Read more

Development and application of a footprint methodology for the SUNflower+6 countries

Publication/report
isbn: 90-807958-6-0; 978-90-807958-6-0
Published: 2005 (SWOV): Morsink, P; Oppe, S.; Reurings, M.; Wegman, F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety

SUNflower+6. A comparative study of the development of road safety in the SUNflower+6 countries: Final report

Publication/report
isbn: 90-807958-5-2; 978-90-807958-5-3
Published: 2005 (SWOV): Wegman, F.; Eksler, V.; Hayes, S.; Lynam, D.; Morsink, P.; Oppe, S.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, Technology & ITS, Infrastructure, Education, International,safety

Hoe verkeersveilig was 2004?

Publication/report R-2005-11
Published: 2005 (SWOV): Stipdonk, Drs. H.L.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,traffic
In 2004 vond een scherpe daling van het aantal verkeersdoden plaats ten opzichte van 2003. Deze daling, van 1088 doden in 2003 naar 881 doden in 2004, is spectaculair groot: 19%. Het is de grootste... Read more

De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid

Publication/report R-2005-7
Published: 2005 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,social factors
Deze omgevingsverkenning naar de invloed van sociale en culturele factoren is een van de eerste omgevingsverkenningen door de SWOV. In deze omgevingsverkenning staan vooral maatschappelijke... Read... Read more

Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects

Publication/report R-2005-5
Published: 2005 (SWOV): Wegman (SWOV), Fred; Dijkstra (SWOV), Atze; Schermers (AVV), Govert; Vliet (AVV), Pieter van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, International,safety
Human errors play a vital role in road crashes. This paper deals with the prevention of human errors by proper road planning, road design and improving existing roads within the framework of the...

Review of an initial concept of the manual 'Sustainably Safe Road Design'

Publication/report D-2005-2
Published: 2005 (SWOV): Dijkstra, Atze; Janssen, Theo; Wegman, Fred
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
The World Bank has requested SWOV to review an initial concept of a manual written by DHV Environment and Transportation in the Netherlands, entitled Sustainably Safe Road Design (DHV, 2004)....

Een provinciaal meetnet voor de verkeersveiligheid

Publication/report R-2004-17
Published: 2005 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Education, Risks, Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, International,program (...
Wegbeheerders en politiekorpsen in de provincie Zuid-Holland verzamelen op vele manieren gegevens over diverse verkeersactiviteiten, zoals verkeerstellingen, snelheidsmetingen en alcoholcontroles... Read more

Snelheid, spreiding in snelheid en de kans op verkeersongevallen

Publication/report R-2004-9
Published: 2004 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Policy, Other modes of traffic, Enforcement, Education,speed
In het algemeen wordt verondersteld dat snelheid een belangrijke rol speelt bij de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken. Daarnaast speelt snelheid ook een rol bij de ernst van... Read... Read more