Found 11 documents.

Development and application of a footprint methodology for the SUNflower+6 countries

Publication/report
isbn: 90-807958-6-0; 978-90-807958-6-0
Published: 2005 (SWOV): Morsink, P; Oppe, S.; Reurings, M.; Wegman, F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety

SUNflower+6. A comparative study of the development of road safety in the SUNflower+6 countries: Final report

Publication/report
isbn: 90-807958-5-2; 978-90-807958-5-3
Published: 2005 (SWOV): Wegman, F.; Eksler, V.; Hayes, S.; Lynam, D.; Morsink, P.; Oppe, S.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, Technology & ITS, Infrastructure, Education, International,safety

Hoe verkeersveilig was 2004?

Publication/report R-2005-11
Published: 2005 (SWOV): Stipdonk, Drs. H.L.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,traffic
In 2004 vond een scherpe daling van het aantal verkeersdoden plaats ten opzichte van 2003. Deze daling, van 1088 doden in 2003 naar 881 doden in 2004, is spectaculair groot: 19%. Het is de grootste... Read more

De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid

Publication/report R-2005-7
Published: 2005 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,social factors
Deze omgevingsverkenning naar de invloed van sociale en culturele factoren is een van de eerste omgevingsverkenningen door de SWOV. In deze omgevingsverkenning staan vooral maatschappelijke... Read... Read more

Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects

Publication/report R-2005-5
Published: 2005 (SWOV): Wegman (SWOV), Fred; Dijkstra (SWOV), Atze; Schermers (AVV), Govert; Vliet (AVV), Pieter van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, International,safety
Human errors play a vital role in road crashes. This paper deals with the prevention of human errors by proper road planning, road design and improving existing roads within the framework of the...

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Publication/report R-2005-3
Published: 2005 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Road safety in numbers, Transport mode, Enforcement, Infrastructure, Policy,recently qualified driver
Jonge beginnende automobilisten hebben per gereden kilometer een relatief hoge kans op een verkeersongeval. Dit hoge ongevalsrisico is niet een uniek Nederlands probleem, maar komt overal ter wereld... Read more

Review of an initial concept of the manual 'Sustainably Safe Road Design'

Publication/report D-2005-2
Published: 2005 (SWOV): Dijkstra, Atze; Janssen, Theo; Wegman, Fred
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
The World Bank has requested SWOV to review an initial concept of a manual written by DHV Environment and Transportation in the Netherlands, entitled Sustainably Safe Road Design (DHV, 2004)....

Veilig, wat heet veilig? II

Publication/report R-2004-16
Published: 2005 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.; Brouwer, dra. M.; Dijkstra, ir. A.; Goldenbeld, dr. Ch.; Schagen, drs. I.N.L.G. van; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.; Wiethoff, dr. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Risks, Education, Enforcement, International,safety
In de nota Veilig, wat heet veilig? (Wegman, 2001) heeft de SWOV aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen waren te...... Read more

The use of efficiency assessment tools: solutions to barriers

Publication/report R-2005-2
Published: 2005 (SWOV): Hakkert, Shalom; Wesemann (eds.), Paul
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
In road safety, as in most other fields, efficiency is an important criterion in political and professional decision making. Tools are available to help choose the policy which gives the highest...

Verkeershandhaving in Nederland

Publication/report R-2004-15
Published: 2005 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,inventory
Verkeershandhaving heeft ten doel dat weggebruikers zich op een veilige wijze gedragen, conform de bedoelingen van de verkeerswetten en –regels. Dit rapport beschrijft via welke mechanismen... Read... Read more