Found 240 documents.

Test modelling single accidents with the basic evaluation model

Publication/report D-2006-3
Published: 2006 (SWOV): Bijleveld, F.; Commandeur, J.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Other modes of traffic, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,mathematical...
This report elaborates and illustrates the proposed methodology for the evaluation and exploration of developments in Dutch road safety in the SWOV projects ‘Road safety assessments’ (...

The basic evaluation model

Publication/report D-2006-2
Published: 2006 (SWOV): Bijleveld, F.; Commandeur, J.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Other modes of traffic, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,mathematical...
This report provides a detailed technical description of the proposed methodology for the evaluation of developments in Dutch road safety in the SWOV projects ‘Verkeersveiligheidsbalansen’ (Road...

De essentie van de daling in het aantal verkeersdoden

Publication/report R-2006-4
Published: 2006 (SWOV): Stipdonk, Drs. H.L.; Aarts, dr. L.T. ; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,traffic
De laatste 15 tot 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden in Nederland met ongeveer 2,5% per jaar. Deze daling wordt toegeschreven aan allerlei belangrijke, geleidelijke verbeteringen van de... Read... Read more

SWOV-programma 2007-2010

Publication/report R-2006-3
Published: 2006 (SWOV): SWOV
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Education, Road safety in numbers, Technology & ITS, Enforcement, International,organization (...
SWOV Programme 2007-2010

Review of the World Bank Road Safety website

Publication/report D-2005-6
Published: 2006 (SWOV): Maas, J.
Tags: International, Policy, Education, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Enforcement,world bank
The Road Safety website of The World Bank needs to be redeveloped. The website should reflect the new developments in the work field and the IT policy of The World Bank and support its implementation...

Herkenbare vormgeving en voorspelbaar gedrag

Publication/report R-2005-17
Published: 2006 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Davidse, drs. R.J.; Louwerse, ir. W.J.R.; Mesken, drs. J.; Brouwer, dr. R.F.T.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,layout
Een belangrijk principe om tot een duurzaam veilig wegverkeer te komen is 'herkenbaarheid'. Dit houdt in dat de vormgeving van de weg dusdanig herkenbaar moet zijn voor de weggebruiker dat deze op... Read more

De verkeersonveiligheid in Nederland tot en met 2003

Publication/report R-2005-15
Published: 2006 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Schreuders, drs. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Enforcement, Road safety in numbers, Technology & ITS, Education, International,safety
Dit rapport geeft een analyse van de ontwikkeling in ongevallen- en slachtoffercijfers in Nederland over de loop der jaren, tot en met het jaar 2003. Er wordt ingegaan op trends, achtergronden en...... Read more

Development and application of a footprint methodology for the SUNflower+6 countries

Publication/report
isbn: 90-807958-6-0; 978-90-807958-6-0
Published: 2005 (SWOV): Morsink, P; Oppe, S.; Reurings, M.; Wegman, F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety

SUNflower+6. A comparative study of the development of road safety in the SUNflower+6 countries: Final report

Publication/report
isbn: 90-807958-5-2; 978-90-807958-5-3
Published: 2005 (SWOV): Wegman, F.; Eksler, V.; Hayes, S.; Lynam, D.; Morsink, P.; Oppe, S.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, Technology & ITS, Infrastructure, Education, International,safety

Hoe verkeersveilig was 2004?

Publication/report R-2005-11
Published: 2005 (SWOV): Stipdonk, Drs. H.L.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,traffic
In 2004 vond een scherpe daling van het aantal verkeersdoden plaats ten opzichte van 2003. Deze daling, van 1088 doden in 2003 naar 881 doden in 2004, is spectaculair groot: 19%. Het is de grootste... Read more