Found 10 documents.

Monitor verkeersveiligheid 2012

Publication/report R-2012-20
issn: 2666-7630
Published: 2012 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Goldenbeld, Ch.; Kars, V.; Wegman, F.C.M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,safety
De SWOV doet binnen het project Balansen ieder jaar onderzoek naar recente ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Deze jaarlijkse analyses zijn beschrijvend van aard en geven primair een overzicht... Read more

Naturalistic Driving: observing everyday driving behaviour

Publication/archived fact sheet
Published: 2012 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic, Technology & ITS,

Naturalistic Driving: observatie van natuurlijk rijgedrag

Publication/archived fact sheet
Published: 2012 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic, Technology & ITS,

UDRIVE

Projectnr: C07.13 | Status: Completed, Start date: 01 Oct 2012, End date: 30 Jun 2017
Tags: Transport mode, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, International,Europa
For a period of two years naturalistic driving data was collected for cars, lorries and powered twowheelers within the EU-project UDRIVE . The datalogger developed in the project, continously... Read... Read more

Verkeersveiligheidsverkenning 2020: effecten van extra maatregelen

Publication/report R-2012-14
Published: 2012 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Wijnen, W.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, International, Other modes of traffic,forecast
Met de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 heeft de SWOV in verschillende stappen geschat hoeveel verkeersslachtoffers er in 2020 ongeveer zullen zijn, hoeveel er met voorgenomen beleid kunnen worden... Read more

Ernstig verkeersgewonden in de jaren 2009 en 2010

Publication/report R-2012-7
Published: 2012 (SWOV): Reurings, M.C.B.; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,accident
Eind 2011 is de SWOV op verzoek van het Directoraat-Generaal Mobiliteit gestart met het schatten van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2009 en 2010. Het eerder in 2011 gepubliceerde aantal voor... Read more

Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden?

Publication/report R-2012-9
Published: 2012 (SWOV): Reurings, M.C.B.; Stipdonk, H.L.; Minnaard, F.; Eenink, R.G.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,accident
Het aantal verkeersdoden daalt in Nederland, en in veel andere sterk gemotoriseerde landen, al jaren gestaag. Het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland houdt daarmee echter geen gelijke tred... Read more

Afleiding in het verkeer

Publication/report R-2012-4
Published: 2012 (SWOV): Stelling-Kończak, A.; Hagenzieker, M.P.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,traffic
Afleiding wordt steeds vaker erkend als een belangrijke risicofactor in het verkeer. Door de steeds verdergaande verspreiding van elektronische apparatuur in het verkeer (zoals mobiele telefoons,...... Read more

Effecten van een robuust wegennet op het fietsverkeer

Publication/report R-2012-3
Published: 2012 (SWOV): Dijkstra, A.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Education, Technology & ITS, Road safety in numbers, International,road network
De doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet is problematisch door een intensief gebruik en een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit. Daardoor blijft de bereikbaarheid van de economische centra... Read more

Veilig stoppen van wegverkeer bij beweegbare bruggen in beheer van Rijkswaterstaat

Publication/report R-2012-2
Published: 2012 (SWOV): Bos, Y.R.; Hagenzieker, M.P.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Technology & ITS, International,bridge
De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat werkt aan een nieuw beleidskader om de veiligheid van de weggebruiker bij beweegbare bruggen in beheer van Rijkswaterstaat verder te verbeteren... Read more