Found 6 documents.

Progressive penalty systems in traffic

12 Jul 2017
Tags: Policy, Enforcement,
A progressive penalty system encompasses heavier or more far-reaching sanctions being imposed as one commits more offences. A progressive penalty system is often called a progressive fines system if... Read more

Road deaths in the Netherlands

03 May 2017
Tags: Road safety in numbers, Policy,Cijfers
This fact sheet outlines the development of the number of road deaths in the Netherlands since 1950. After a rise in the 1950s and 1960s, the number of road deaths in the Netherlands has shown a...... Read more

Serious road injuries in the Netherlands

12 Dec 2016
Tags: Road safety in numbers, Policy,verkeersslachtoffer
Deze factsheet schetst de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland in de periode 1993-2015. Na een aanvankelijke daling vanaf de jaren negentig, vertoont het aantal ernstig...

The elderly in traffic

20 Aug 2015
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic,Senioren
Ouderen hebben een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer. De belangrijkste oorzaak van het hoge overlijdensrisico van 75-plussers is hun grotere fysieke kwetsbaarheid. Daarnaast kunnen functie­...

Dutch road safety in international perspective

07 Jul 2015
Tags: Road safety in numbers, Policy, International,
Nederland behoort al jaren tot de meest verkeersveilige landen van de wereld, maar er zijn aanwijzingen dat we terrein verliezen. Als we kijken naar de mortaliteit (het aantal verkeersdoden per...

Road crash costs

01 Mar 2014
Tags: Road safety in numbers, Policy,Investeringen
Background and content In 2009, there were 720 fatalities in the Netherlands, and 18,580 serious road injuries. In addition, each year many more crashes result in less severe injury or in property... Read more