Found 51 documents.

Ontwikkeling verkeersveiligheid tot en met 2009

Publication/brochure
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,safety

"Het is nodig om systematisch het feitelijke verkeersgedrag te bekijken"

Publication/article
Published: 2010 : Hagenzieker, M.

SWOVschrift 124

Publication/magazine
issn: 1380-7021
Published: 2010 (SWOV): SWOV

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/CROW): Stelling-Konczak, A.; Mesken, J.

Is een robuust wegennet veilig genoeg?

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/CROW): Dijkstra, A.; Tromp, H.L.; Hendriks, T.

Veiligheidsgehalte toetsen van verkeersinfrastructuur: hoe doe je dat?

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/CROW): Dijkstra, A.; Louwerse, W.J.R.; Aarts, L.T.

Safety assessment of routes in a regional network

Publication/article
Published: 2010 : Dijkstra, A.; Marchesini, P.

Do calculated conflicts in microsimulation model predict number of crashes?

Publication/article
Published: 2010 : Dijkstra, A.; Marchesini, P.; Bijleveld, F.; Kars, V.; Drolenga, H.; Maarseveen, M. van