Found 3 documents.

Quality Assurance Report, Final Version

Publication/report
Published: 2009 (European Commission): Twisk, D.; Hoekstra, T.

Verkeersveiligheidseffecten van Anti-Ongevalsystemen

Publication/report R-2009-11
Published: 2009 (SWOV): Eenink, R.G.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Transport mode, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, International,forecast
In opdracht van Connekt heeft de SWOV een schatting gemaakt van de effecten op verkeersveiligheid van Anti-Ongevalsystemen (AOS) voor vrachtauto’s op autosnelwegen in Nederland. Beschouwd zijn de in... Read more

SWOVschrift 119

Publication/magazine
issn: 1380-7021
Published: 2009 (SWOV): SWOV