Found 5426 documents.

The persuasive automobile: Design and evaluation of a persuasive lane-specific advice human machine interface

Publication/article
Published: 2020 : Gent, P. van; Farah, H.; Nes, N. van; Arem, B. van
Tags: Technology & ITS,
Traffic congestion is a major societal challenge. By advising drivers on the optimal lane to drive, traffic flow can be improved, and congestion reduced. In this paper we describe the development of...

Pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal)

Publication/article
Published: 2020 : Tacq, R.; Andriesse, R.; Walraad, A.; Schutte, M.; Dijkstra, A.; Godefrooij, H.
Tags: Infrastructure, Policy,
Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur... Read more

Online workshop: Progress in virtual testing for automotive applications

Tags: Technology & ITS,
The online workshop 'Progress in virtual testing for automotive applications' addresses a general audience interested in the latest advancements with respect to virtual testing in automotive...

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

Publication/report PBL publicatienummer 4137
Published: 2020 (Planbureau voor de Leefomgeving): Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving
Tags: Policy,
Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 is onderdeel van de reeks Kansrijk Beleid van het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De reeks maakt...... Read more

Maatregelen ter compensatie of mitigatie van de verwachte negatieve verkeersveiligheidseffecten van de vrachtwagenheffing

Publication/report
Published: 2020 (SWOV): Schepers, J.P.
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Infrastructure,
Dit document vormt een bijlage bij het SWOV-rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing; Verwacht effect bij heffing conform het conceptwetsvoorstel van juni 2019 (R-2019-18) en is... Read more

Road casualties in Europe: EU target for 2020 to halve road deaths out of reach

Attachments:
Tags: Road safety in numbers, Policy, International,
Het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers in Europa in 2020 halveren ten opzichte van 2010 lijkt niet meer haalbaar. Hoewel de meeste Europese landen in 2019 minder verkeersdoden te betreuren hadden...

Webinar: The impacts of automation in urban transport

Tags: Technology & ITS,
Welke gevolgen hebben ‘Connected en Automated’ rijden voor stedelijke mobiliteit? Bekijk het opgenomen webinar om erachter te komen.

Annual report 2019

Het is belangrijk dat Nederland de dalende lijn qua aantallen verkeersslachtoffers weer te pakken krijgt. Met onderzoek en kennis wil SWOV haar bijdrage hieraan leveren! Lees het jaarverslag 2019.

Fact sheet 'Road crash costs' updated

What are the costs of road crashes for society? What types of road crash costs do we distinguish? How do costs in the Netherlands compare to the costs in other countries?