Found 5466 documents.

LEVITATE project: Q&A with SWOVs Wendy Weijermars

In every LEVITATE newsletter a partner is invited to elaborate on their role in the project. This time it’s SWOVs turn. Wendy Weijermars, research manager of the department ‘infrastructure and...... Read more

Innovatieve methoden om de medische rijgeschiktheid te beoordelen

Publication/report R-2020-7
Published: 2020 (SWOV): Doumen, M.J.A.; Schagen, I.N.L.G. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic,
Iedereen met een Nederlands rijbewijs is verplicht om melding maken van een medisch probleem dat de rijgeschiktheid kan beïnvloeden (morele plicht). Ook geldt een verplichte periodieke medische...... Read more

Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheid

Publication/report R-2020-21
Published: 2020 (SWOV): Davidse, R.J.; Doumen, M.J.A.; Wijnen, W.
Tags: Risks, Policy, Human behaviour in traffic,
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een systeem te ontwikkelen waarbij de noodzaak... Read more

Verkeersslachtoffers in Flevoland

Publication/report R-2020-10
Published: 2020 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Bos, N.M.
De provincie Flevoland heeft samen met de andere wegbeheerders in Flevoland gekozen voor ‘Maak van de nul een punt’ als overkoepelende ambitie voor verkeersveiligheid. In dat kader is er behoefte aan... Read more

Fatigue and distraction detection

Attachments:
Tags: Technology & ITS,adas
Een overzicht van in de handel verkrijgbare apparatuur om vermoeidheid en afleiding bij bestuurders te detecteren

Fatigue and distraction detection

Publication/report R-2020-6
Published: 2020 (SWOV): Hermens, F.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,
A substantial portion of work-related deaths are due to road crashes during the course of work or on the way to and from work, and fatigue and distraction are known risk factors for such road crashes...

Webinar: Single bicycle crashes as a rising problem

The pandemic situation has lead to  the postponement of the ICSC 2020 conference. Instead they will organise a webinar on November 5th this year: 15:00-17:00hr. The webinar will be chaired by dr....... Read more

Driver fatigue: contribution to the RSA Academic Lecture 2020

SWOV researcher Charles Goldenbeld gave a (prerecorded) lecture on ‘driver fatigue’ at the 10th Annual Academic Lecture of the Road Safety Authority Ireland. The Road Safety Authority held their...... Read more

Risico-inventarisatie van de BSO-bus

Publication/report R-2020-19
Published: 2020 (SWOV): Goede, M. de; Wijlhuizen, G.J.; Mons, C.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy,
In aanvulling op een technische keuring en rijtesten door de RDW, en eerdere risico-beoordelingen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat SWOV verzocht een risico-inventarisatie voor... Read more