Found 53 documents.

Road safety performance indicators: Updated country comparisons

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Vis, M.A.; Eksler, V. (eds.)

Time series applications on road safety developments in Europe

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Stipdonk (ed.), H.L.

Bijlagen bij het rapport 'De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn'

Publication/report R-2008-11B
Published: 2008 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Doumen, dr. M.J.A.; Bruin, D. de
Tags: Transport mode, Education, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Policy, Enforcement, International,lorry

De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn

Publication/report R-2008-11A
Published: 2008 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Doumen, dr. M.J.A.; Bruin, D. de
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Risks, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Education,lorry
De SWOV heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van dodehoekongevallen en naar oplossingen en maatregelen om het aantal dodehoekongevallen te reduceren. Een van de aanleidingen voor dit onderzoek... Read more

Multivariate analyse

Publication/report
Published: 2008 (Boom Juridische uitgevers): Bijleveld, C.C.J.H.; Commandeur, J.J.F.

Herkenbaarheid van categorieovergangen in infrastructuurontwerp

Publication/report R-2008-9
Published: 2008 (SWOV): Brouwer, Dr. R.F.T.; Aarts, dr. L.T.; Louwerse, ir. W.J.R.
Tags: Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Transport mode, Infrastructure, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,perception
Een belangrijk principe van Duurzaam Veilig is de herkenbaarheid van wegen, en de voorspelbaarheid van het wegverloop en het gedrag van weggebruikers. Weggebruikers moeten weten welk rijgedrag er van... Read more

Safety effects of route choice in a road network: Simulation of changing route choice

Publication/report R-2008-10
Published: 2008 (SWOV): Dijkstra, A.; Drolenga, H.
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic, Policy, Transport mode, Road safety in numbers, Technology & ITS, Risks,itinerary
In the Netherlands, the concept 'Sustainably safe traffic' is the leading vision in road safety policy and research. The main goal of a sustainably safe road transport system is to reduce the annual...

Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden

Publication/report R-2008-7
Published: 2008 (SWOV): Bax (SWOV), C.A.; Litjens (Partners+Pröpper), B.P.E.A.; Jagtman (SWOV, TU Delft), H.M.; Pröpper (Partners+Pröpper), I.M.A.M.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, International,administration
In dit onderzoek is gekeken naar de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden. Het is om uiteenlopende redenen wenselijk dat gemeenten hierbij... Read... Read more

Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente Bunschoten (Utrecht)

Publication/report D-2008-3
Published: 2008 (SWOV): Bax, Drs. C.A.; Louwerse, ir. W.J.R.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, International,administration
In dit onderzoek is gekeken naar de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden. Het is om uiteenlopende redenen wenselijk dat gemeenten hierbij... Read... Read more