Found 84 documents.

Elementaire leerdoelen voor verkeerseducatie

Publication/report R-99-33
Published: 1999 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Education, Risks, Technology & ITS, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, International,traffic
Deze notitie bevat de uitkomsten van een onderzoek ten behoeve van de beantwoording van de beleidsvraag naar ‘elementaire voorwaarden (kennis en vaardigheden) voor veilige verkeersdeelname'. Opgrond... Read more

Evaluatie van de campagne 'Val op, fiets verlicht'

Publication/report R-99-16
Published: 1999 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Schaap, J
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, International,bicycle
In het kader van de meerjaren verkeersveiligheidscampagne ‘Veilig rijden heb je zelf in de hand', wordt periodiek aandacht geschonken aan verschillende aspecten van verkeersveiligheid. Op 3 november... Read more

Evaluatie van het project 'Fryske Diken'

Publication/report R-99-30
Published: 1999 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Mathijssen, M.P.M. ; Bunk, Mr. K
Tags: Enforcement, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Road safety in numbers, International,enforcement (law)
In februari 1998 is in Friesland een ambitieus project met geïntensiveerd verkeerstoezicht gestart, genaamd ‘Fryske Diken'. Dit project beoogt een bijdrage te leveren aan de doelstelling voor het...... Read more

Express roads in Europe

Publication/report D-99-3
Published: 1999 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, International,motorway
Express roads are a rather miscellaneous road category hierarchically situated between motorways and ordinary single carriageway interurban roads. In general, the safety record of express roads is...

Geschikte grootte van verblijfsgebieden

Publication/report R-99-25
Published: 1999 (SWOV): Minnen, J. van
Tags: Infrastructure, Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Other modes of traffic, Technology & ITS, Risks, Policy, International,residential area
In CROW-publicatie 116, het ‘Handboek Categorisering wegen op duurzaam veilige basis' staat als eerste functionele eis voor een duurzaam-veilig wegennet genoemd: ‘Realisatie van zo groot mogelijke... Read more

Het benaderen van de onbetrouwbaarheidsmarges van OVG-cijfers

Publication/report R-99-21
Published: 1999 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic,mobility (pers)
Het onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG) wordt jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerd. Een deel van de Nederlandse bevolking wordt door middel van een enquête... Read... Read more

Inventarisatie projecten 'duurzaam-veilig' II

Publication/report R-99-28
Published: 1999 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, International,safety
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het initiatief genomen voor een breed opgezette demonstratie van de mogelijkheden voor een duurzame aanpak van de verkeersonveiligheid. Vanuit de regio... Read more

Jaarverslag 1998

Publication/report R-99-1
issn: 0929-2713
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit

Modellen voor ontwikkelingen in verkeer en verkeersveiligheid

Publication/report R-99-29
Published: 1999 (SWOV): Oppe, Drs. S
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Transport mode, Risks, International,safety
In het kader van het COSTprogramma van de Europese Commissie heeft een vergelijkend onderzoek plaatsgevonden naar de bruikbaarheid van diverse methoden van onderzoek voor het beschrijven en verklaren... Read more

Monitoring van verkeersveiligheid

Publication/report R-99-20
Published: 1999 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Other modes of traffic, International,mathematical model
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) is door de SWOV een rekenmodel ontwikkeld voor de monitoring van de verkeersveiligheid. De basis hiervan vormen analysetechnieken die reeds... Read more