Found 162 documents.

Advies praktijkproef

Publication/report R-2017-8
Published: 2017 (SWOV): Craen, S. de; Bax, C.A.; Boele, M.J.; Petegem, J.W.H. van
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,Vehicle; automatic; behaviour; road user; traffic; safety; test; test method; road traffic; risk...
Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens... Read more

Zelfrijdende voertuigen: wat betekent dat voor fietsers en voetgangers?

Publication/report R-2017-22
Published: 2017 (SWOV): Schagen, I. van; Kint, S. van der; Hagenzieker, M.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,Road user; pedestrian; cyclist; vehicle; automatic; behaviour; SWOV.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Tot nu toe onderbelicht daarin – maar van groot belang voor de verkeersveiligheid – is de interactie tussen zelfrijdende... Read more

Veilige verplaatsingen voor ouderen

Publication/report R-2017-23
Published: 2017 (SWOV): Dijkstra, A.
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic,Old people; driver; driving (veh); traffic; safety; cycling; cyclist; cycle track; simulation; digital computer; itinerary; road user; behaviour;...
Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan welke kenmerken van het verkeerssysteem de onveiligheid van ouderen in het verkeer kunnen beïnvloeden. Ook de mate waarin de kenmerken ingrijpen op de... Read... Read more

How to define and measure pedestrian traffic deaths?

Publication/article
Published: 2017 : Methorst, R.; Schepers, P.; Christie, N.; Geus, B. de
Tags: Transport mode, Pedestrian,

Call for papers for the Special Issue on Naturalistic Driving Research, 2017

A special issue of Safety Science on Naturalistic Driving Research is now calling for papers. Guest editors are George Yannis (NTUA), Suzanne Lee (VTTI) and Nicole van Nes (SWOV). Manuscripts...

Burden of injury of serious road injuries in six EU countries

Information about the burden of (non-fatal) road traffic injury is very useful to further improve road safety policy. Previous studies calculated the burden of injury in individual countries. This...

Transportation Research Board: The Large-Scale European Naturalistic Driving Study UDRIVE

The UDRIVE European Naturalistic Driving Study recently completed a large-scale data collection effort from six European Union countries to address a variety of research questions, including...

Interpolis Barometer 2017

Publication/report R-2017-19
Published: 2017 (SWOV): Christoph, M.W.T.; Kint, S. van der; Wesseling, S.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic,Mobile phone; distraction; attention; road user
SWOV heeft in opdracht van Interpolis een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar telefoongebruik in het Nederlandse verkeer. Deze studie zal jaarlijks worden herhaald voor een periode van vijf jaar... Read more

Under-reporting bicycle accidents to police: Cross-country comparisons and associated factors

Police crash reports are often the main source for official data in many countries. However, with the exception of fatal crashes, crashes are often underreported in a biased manner. Consequently, the...

Traffic education

01 Dec 2017
Tags: Education,verkeersles
Traffic education is defined here as any kind of formal or informal education that is aimed at learning and improving the knowledge, insight, skills and attitudes that are necessary for safe traffic... Read more