Found 4 documents.

Verkeersmodellen en verkeersveiligheid

Publication/report D-2008-1
Published: 2008 (SWOV): Morsink, Ir. P.L.J. (SWOV); Wismans, ir. L.J.J. (Goudappel Coffeng)
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, Risks, Human behaviour in traffic,...
Dit rapport bespreekt de mogelijkheden van het toepassen van verkeersmodellen voor verkeersveiligheidsonderzoek, op basis van literatuurstudie en interviews met experts. Onderzoek met... Read more

Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?

Publication/report R-2008-5
Published: 2008 (SWOV): Aarts, dr. L.T.; Weijermars, dr. ir. W.A.M.; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,fatality
Jaarlijks vallen er ongeveer 800 doden in het Nederlandse wegverkeer. Dat is per jaar anderhalve jumbojet vol mensen die niet meer thuis komen. Bij de opstelling van een Strategisch Plan... Read more

Jaarverslag 2007

Publication/report
issn: 0929-2713
Published: 2008 (SWOV): SWOV

Good practice in data, data collection, and data use for monitoring and evaluating Traffic Law Enforcement.

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Schagen, I. van; Bernhoft, I-M.; Erke, A.; Ewert, U.; Kallberg, V-P.; Skladana, P.